Login:
Heslo:
 
Reklama: STŘECHY PLOCHÉ I ŠIKMÉ Potřebujete novou střechu anebo o TAK NEVÁHEJTE A ZAVOLEJTE
 

NAŠE CÍLE

https://www.youtube.com/watch?v=JrXe2GR0Oks&feature=youtu.be

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

Vážení spoluobčané, 

 v zemi, která je nám domovem, už dvě desetiletí vládne protiústavní, nezákonný režim. Ten dokázal nejen promrhat státní majetek, zdevastovat ekonomiku, zatížit nás nesplatitelnými dluhy, ale i rozvrátit téměř všechny sféry našeho života.
Nezákonným se stal porušením nejvyššího, pro všechny občany naší země závazného zákona - Ústavy.
Naši politici vedeni egoistickými zájmy rozdělili společný stát Čechů a Slováků navzdory vůli převážné části obyvatel a v rozporu s Ústavou. Cituji ústavní zákon 327/1991 sb. ze dne 18.7. 1991:
 
 

"O návrhu na rozdělení ČSFR lze rozhodnout pouze referendem."

 

Z porušení tohoto i několika dalších zákonů dodnes vyplývají velmi závažné důsledky. Počínaje dnem rozdělení společného státu Čechů, Moravanů , Slezanů a Slováků jsou vlády i všechny další státní instituce a úřady v ČR i na Slovensku  nelegitimní. Nezákonné a neplatné jsou tedy i veškerá jejich rozhodnutí, uzavřené smlouvy, opatření, přijaté zákony....atd.
 
Obnovit v této zemi legitimitu státní moci lze jediným způsobem - nechat proběhnout referendum, které nám bylo upřeno.
 
Den obnovy zákonnosti byl stanoven na  středu 21. června 2017. V tento den v 17.00 se poprvé sejdeme na centrálních náměstích  krajských a větších měst..  
 
Veřejně prohlásíme nynější státní moc za nezákonnou.  t ( v Praze na Václavském náměstí u koně, v Brně na náměstí Svobody, v Ostravě na Masarykově náměstí, v Plzni na náměstí Republiky, v Českých Budějovicich na náměstí Přemysla Otakara II, v Olomouci na Horním náměstí.... atd) 
 
Systém parlamentní demokracie v naší zemi selhal. Politické strany jsou ovládány gaunery chtivými peněz a moci. Ti za dvacet pět let  dokázali promrhat a rozkrást státní majetek ve výši několika bilionů a ještě udělat obrovské dluhy. Nastal čas volat je k zodpovědnosti, a také nahradit tento destruktivní systém přímou demokracií, kde o všem důležitém budou rozhodovat občané pomocí referend. V první fázi, dokud se poměry nestabilizují, bude nutno propojit systém přímé demokracie s prezidentským. To znamená, že veškeré rozhodující pravomoci, včetně jmenování ministrů a řízení vlády, převezme přímo volený a referendem odvolatelný prezident. Pokud se lidé tak rozhodnou, nový prezident dostane mandát uvést tuto zemi do pořádku, volat k zodpovědnosti tuneláře, zloděje, lichváře, kmotry i další parazity, přijmout opatření zabraňující nelegální migraci a islamizaci země, obnovit normální poměry, kdy slova jako čest, morálka, služba vlasti nebudou jen prázdnými slovy, ale běžným vybavením nových představitelů státu....
 
V Ustavě stojí -  lid je zdrojem veškeré moci. Nevzdávejme se tohoto práva .
 

                                                                                   Slávek Popelka

www.opona2009.zacit.cz

www.holešovskávýzvasp.cz

 

 

 • Slávek Popelka: Co se to děje v Evropě?
 • Za většinou válek, převratů, násilí, dokonce i epidemií stojí několik stovek lidí, vlastnících většinu světového bohatství. Kromě jiného vyvolali, řídí a financují také příliv muslimských imigrantů do Evropy. Chtějí zničit bílou rasu, která je z jejich pohledu příliš vzpurná a těžkou ovladatelná. Na světě nebude klid, dokud těmto zdegenerovaným zmetkům, vedle Rockefellerů a Rothschildů většinou potomkům královských a knížecích rodin, nebude jejich obrovitý majetek zabaven.     
 •                                                                                                   Slávek Popelka

 

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

    

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další vychytralce parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný  majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...  

Za daného  stavu se jako nejlepší východisko z krizové situace, ve které se ČR nachází, jeví zavedení prezidentského systému, kdy by zemi řídil přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi. Ten by současně jmenoval ministry a řídil vládu. Tím by došlo k eliminaci vlivu politických stran, které jsou prorostlé korupcí a často řízeny kapitálem kriminálního původu..... Slávek Popelka

 

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

-----------------------------                                                                                                               


" Pro zachování naší nezávislost nesmíme našim vládcům dovolit, aby nás systematicky zadlužovali! Musíme si vybrat: mezi úsporami a svobodou - nebo přepychem a otroctvím. VLÁDNÍ dluh je nejnebezpečnější ze všech hrozeb, kterých bychom se měli obávat! A je nutné, aby každá generace splatila své dluhy, když odchází. Pokud národ někdy dovolí, aby soukromé banky a lichváři ovládali jeho peníze, potom banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou postupně lidi zbavovat jejich majetku, až se jejich děti jednoho dne probudí bez domova! A to v té samé zemi, která jejich otcům kdysi patřila!

                Thomas Jefferson                       

 

 ----------------------------------------------------------------------

                               O změně trochu jinak...

              Bída tohoto světa a cesta z ní

     Současný globalizovaný svět a především jeho nejvyspělejší část – euroatlantská civilizace – se nachází v hluboké krizi. Je to nejen krize ekonomická, ekologická či sociální, ale především krize duchovní. Ta je určující, neboť od marasmu v duchovní oblasti se odvíjí problémy ve všech oblastech ostatních.

     Mnozí lidé i organizace usilují o nalezení východiska z krize. Konstruují nové ekonomické či sociální systémy, uvažují nad tím, jak prohloubit demokracii, hledají řešení ekologických problémů, angažují se v politice. Přestože snahy mnohých jsou upřímné a navrhovaná opatření správná, nejsou schopny krizi odstranit. Tato opatření odstraňují pouze důsledky krize, neodstraňují její příčinu, neboť ta tkví o oblasti duchovní. Není možné vybřednout z krize, pokud se nezmění duchovní směřování civilizace.

Jak to však provést? Duchovní proměna je nejobtížnější a zároveň nejsnadnější. Nejsnadnější proto, že pokud by lidé změnili své myšlení, přijali vědomí nesmrtelnosti své duše a pochopili její úkol ve světě, k pozitivní změně by došlo téměř okamžitě. Nejobtížnější proto, že tuto změnu nelze prosazovat byť sebemenším násilím. Každé násilí v duchovní oblasti je kontraproduktivní. Nenásilí však neznamená pasivitu. Záleží na každém jedinci, nikdo z tohoto úkolu není vyloučen, nikdo není zbaven zodpovědnosti, ničí úkol v této oblasti není malý. Záleží jen na nás.           Jan Sedláček

-----------------------------------------------------------


Symbol obnovy národní hrdosti - bronzový odznak československého lva s trikolórou - si lze objednat na e-mailu:

velkysnem@seznam.cz Je nutno uvést počet kusů a adresu. Cena je 25 Kč za kus plus poštovné.

Náš národ má před sebou velkou budoucnost, shodují se na tom vícerá proroctví a vize vnímavých lidí.....

I když tomu zatím zdánlivě nic nenasvědčuje.....

-----------------------------------------------------------

Písnička Jirky Hurycha o exekutorech: https://www.youtube.com/watch?v=VpYggmsmohQ?

-----------------------------------------------------------

Kdo máte zájem přispět k prohlášení V.Klause za vlastizrádce stáhněte si v kolonce" Ke stažení" petici a alespoň s jedním podpisem ji pošlete v dopise na adresu: Slávek Popelka, Luční 1320, 592 31 Nové Město na Moravě. Pokud si petici sami vytisknout nemůžete,
lze si ji objednat na e-mailu: Velkysnem@seznam.cz Bude vám obratem zaslána zdarma poštou. Slávek Popelka

------------------------------------------------------------------------

PROČ REVOLUCI
Morální úpadek, ekonomický pád, bída, EXEKUCE, vysoké daně, předražené potraviny a služby, špatné zdravotnictví, sociální jistoty žádné, špatné zákony od ústavy po poslední vyhlášku...
V roce 1990 sliboval Václav Klaus, že když si 10 let budeme utahovat opasky, doženeme životní úroveň Německa. Uplynulo 23 let, Německo nese břímě slučování s NDR a přesto máme 4 nižší platy a důchody, 8 x vyšší daně... taková je situace České republiky na začátku roku 2014.
Jak se to mohlo stát? Lidé po roce 1989 svěřili vládu kolaborantům, kteří s odůvodněním rozpadu RVHP zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství, za úplatu a ve prospěch cizáckého kapitálu, který ve všech aspektech ekonomiky kolonizoval republiku a tak si zajistil odbytiště potravin, průmyslového zboží a získal zdroj levné pracovní síly. Privatizace dokonala zbytek zla.
Příchod 2. světové hospodářské krize na konci roku 2008 zastihl ČR vydrancovanou, zaprodanou s vládnoucí garniturou zločinecké mafie, která neměla zájem zemi před krizí ochránit, jelikož kradla, korupčila a privatizovala. Na místo boje s krizí provedla opak. Dala legislativní legalitu exekučním mafiím. Národ zadlužený po přechodu ze socialismu na kapitalismus u cizáckých lichvářských bank se ocitl v dluhových pastích. Vlády této země se vzdali kontroly nad těmito lichváři a poskytli jim mafiánské nástroje k bohatnutí v podobě úplatných samosoudců, soukromých inkasních agentur kupčících s pohledávkami a především soukromých exekutorů s pravomocemi nad lidskými právy.
VÝSLEDEK? Je v běhu na 6 miliónů exekucí, přes půl miliónu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl miliónu lidí žije pod hranicí bídy...
Nově formující se vládní garnitura tento stav ignoruje, jelikož by musela sáhnout ke kořenům problémů, očistit zemi od kolonialistů a zavést zde ve světe běžná lidská práva, jako je právo na život a zdraví, právo na obydlí. Tato nová garnitura nadále ponechává cenzuru veřejnoprávních médií v rukách kolonialistů a nadále ponechává v platnosti zákony a mechanismy podporující exekuční genocidu národa.

Nyní se formuje fronta, která bude usilovat o pozitivní změnu. Pravidla hry si určí sama. Nevyzývám všechny k aktivní účasti, postačí třeba i informace dál šířit. Nabízím možnost něco pro naše potomky vykonat a nestydět se na smrtelné posteli za netečnost, zbabělství a podobné "ctnosti" soudobého Českého národa. A když tu odvahu nenaleznete, držte nám alespoň palce.

Tomáš Frček 607 886 636

-----------------------------------------------
 

Parazité

Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by ho sám o sobě zabíjel), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho fitness (zdatnost).

Ač se jedná o definici z biologie, velmi snadno se dá aplikovat na současnou společnost, na vzájemné vztahy lidí. S tím jak roste bohatství společnosti, zvyšuje se počet lidských parazitů, těch lidí, kteří žijí z činnosti a práce lidí jiných. Je pochopitelné a správné, že společnost se postará o děti, staré a nemocné spoluobčany. Ale tady roste podíl dospělých, zdravých jedinců, kteří nepracují ani jinou činností nepřispívají k blahu společnosti. U nás už pracuje pouze polovina obyvatel státu.

Na jedné straně jsou to lidé na samém okraji společnosti. Ti, kteří práci nemají, ač by rádi pracovali. Musí vytvářet armádu nezaměstnaných, aby mohl být vytvářen tlak na zaměstnané, aby byli ochotni pracovat za nízkou mzdu často za ponižujících podmínek. Tito nezaměstnaní potom obvykle přežívají z minimální podpory.

Na straně druhé to jsou parazité, ti lidé, kteří využívají svoje postavení a svůj majetek k tomu, aby mohli žít z práce jiných. To je současná „elita“. Zákony stojí na jejich straně, neboť si je vytvořili a vytváří podle svých potřeb. Mají na to peníze. Mají na to lidi, které platí. Jako „elita“ jsou vzorem pro mnoho mladých lidí, neboť jejich životní styl, názory a myšlení jsou médii, která oni vlastní, prezentovány jako norma, jako to nejlepší, co může být.

Parazit, jak je zřejmé i z výše uvedené definice, svému hostiteli škodí. Pokud chce být organismus společnosti zdravý, musí se parazitů zbavit. Je zřejmé, že určitá část lidí bude vždy usilovat o parazitický životní styl. Jejich počet však nesmí překročit určitou hranici, neboť potom mohou svého hostitele, v tomto případě společnost, zničit. A za úplně zhoubné pokládám postoje, kdy jsou parazité prezentováni jako elita.

Jan Sedláček /autor je středoškolský učitel/

----------------------------------------------------

V naší zemi se schyluje k velké změně, podpořme ji nošením trikolóry.

Slováci zahájili boj proti politikům, chtějí se zbavit těch, kteří zbídačili a zaprodali jejich zemi

Nastal čas udělat totéž i u nás

Pokud si přejete odchod současných politiků i kmotrů a zahájení obnovy naší země začněte viditelně nosit trikolóru.

Úryvek z provolání k slovenskému národu:

"My občania Slovenska, vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocídu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní občania tohto štátu páchajú samovraždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov - odíďte!
Budeme trpezliví, a keď nás bude dostatok, a to vôbec nemusí trvať dlho, prejdeme do otvoreného boja. Vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulíc. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, beda vám! Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala.
Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu, prebúdza sa a nedá sa vami zotročiť"
Slávek Popelka

-----------------------------------------------------------------
Symbol revoluce - bronzový odznak československého lva s trikolórou si lze objednat na e-mailu: velkysnem@seznam.cz. Cena je 25 kč za kus

-----------------------------------------------------------------

Navrhujeme zakotvit do Ústavy ČR tyto body


1.V soudních dvorech přednostně používat přirozeného práva, které je nadřazeno nad všechny zákony a to zejména v případě, když se nedopatřením či jiným omylem dostane do oběhu nedokonalý zákon směřující proti důstojnému životu občanů ČR, nebo zákon, který může mít za následek zhroucení hospodářství a ekonomiky či následek porušení celistvosti území ČR .

2.Nahradit volnou soutěž politických stran volnou soutěží jednotlivců /odborníků/ s osobní odpovědností, odvolatelností, bez imunity. Za svá rozhodnutí týkající se osudu naší země musí nést každá vláda ČR vůči národu odpovědnost, aby v budoucnu nedošlo k dalším chybám 

3.Přijmout vyvolatelné, všeobecné a závazné referendum, které umožní vyslovení nedůvěry vládě i parlamentu s jejich okamžitým odvoláním.

4.Vyrovnaný státní rozpočet

 

NAŠE CÍLE

 1. Vyhlášení nových předčasných voleb za nových podmínek
 2. Jmenování prozatímní občanské vlády
 3. Zavedení prvků přímé demokracie
 4. Zúžení parlamentu na 93 mandátů (zástupce krajů, okresů)
 5. Posílení pravomocí prezidenta za předpokladu, že bude odvolatelný referendem
 6. Zrušení imunity všech veřejných činitelů, vyjma na půdě parlamentu
 7. Inventarizace zákonů /zrušení zákonů nelegitimní vlády/ Chceme jednoduché, věcné a srozumitelné zákony pro všechny občany ČR
 8. Veřejné zakázky zahrnout pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu
 9. Zrušení zákona o exekucích v současném znění
 10. Zrušení přímých daní fyzických osob
 11. Vyrovnání výše daně z přidané hodnoty na 17%. Zavedení DPH pouze u konečného spotřebitele, bez zpětného zápočtu. Tak státní kasa obdrží veškeré DPH ze všech prodaných produktů v ČR. 
 12. V návaznosti na bod 11. Zavedení registračních pokladen a státní měsíční loterií účtů. Vznikne samospádová kontrola odvedení skutečného DPH do státní kasy, bez možnosti nelegálního výběru DPH .
 13. Zrušení akcií na doručitele
 14. Oddělení důchodů od státního rozpočtu a zajištění stabilního růstu fondu
 15. Zákaz lichvy v České republice
 16. Odchod soudců od 60 let do důchodu
 17. Zavést tříměsíční brannou povinnost
 18. Zrušení zákona o církevních restitucích
 19. Uzákonit okamžitý a definitivní zákaz dovozu a výroby geneticky modifikovaných potravin
 20. Obnovení ústavního práva na bezplatnou lékařskou péči občanů ČR
 21. Obnovit respektování a nezávislost všech orgánů činných v trestním řízení
 22. Znovu zavedení útvaru finanční policie zrušené Ivanem Langerem
 23. Zpětná inventarizace privatizace a klíčových kauz týkajících se národního majetku ČR
 24. Radikální omezení výdajů státu a konec porcování medvěda
 25. Skutečné posílení obranyschopnosti státu na základě doporučení armádních velitelů
 26. Ochrana platnosti Benešových dekretů
 27. Změna zahraniční politiky státu -  neutralita a zvážení vystoupení z NATO a EU
 28. Tlak na ČNB ke krytí České koruny komoditami a rozmělnění portfolia devizových rezerv
 29. Zvýšení počtů kontrolních pracovníků ČOI a posílení hygienické kontroly, především potravin
 30. Výkup soukromých majetkových podílů strategických podniků ČR jako jsou ČEZ a další, které mají přímý dopad na chod domácností v ČR a výrobu českých produktů
 31. Revokace rozhodnutí o rozšiřování stavby Temelína
 32. Obnova soběstačnosti státu zejména v produkci potravin a tradičních odvětvích průmyslu ČR
 33. Snížení nákladovosti energetických vstupů českým výrobcům pro zabezpečení a obnovení tuzemské výroby.
 34. Zpřísnění dozoru nad uplatňováním zákona o České televizi a o vyváženém zpravodajství, zejména nemystifikovat občany falešnou reklamou
 35. Obnovit kvalitu českého školství, umění a vědy
 36. Zavedení povinnosti prokázání majetku v trestně právním řízení a to od  r. 1989


  

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama bazar