Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
 

NAŠE CÍLE

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Co sdělují staré knihy - Czech Free Press

 

 

Politické strany a politici už dlouhou dobu ničí tuto zemi

a škodí jejím obyvatelům. A my si je za to ještě královsky

platíme....

Řešením je prezidentský systém, kde o všem podstatném

bude rozhodovat přímo volený a referendem odvolatelý

prezident. Ten bude zároveň zastávat funkci premiéra.

Tento prezidentský systém bude propojen se silnými

prvky přímé demokracie, aby se lidé mohli  podílet na

řízení země.

Politické strany tím budou zbaveny většiny vlivu a bude

možné volat k zopdovědnosti všechny, kteří rozkradli

bohatství této zemé, zadlužili ji a proměnili  ve

ždímanou kolonii.

                                                                                                               Slávek Popelka

Vysílání Národního proudu

https://www.youtube.com/watch?v=7y7dOBAH6TI

Neděkujeme odejděte... a nahraďte škody, které jste způsobili

 
                                                                      
                                                          Pozvánka pro všechny
 
  •  

   zveme Vás na Procesí z Malostranského náměstí a následné Shromáždění na Hradčanském náměstí za navrácení Korunovačního kříže – 8. května (15:00 z Malostranského náměstí, cca od 15:30 na Hradčanském nám.)

   Sraz 8. května v 15:00 na Malostranském náměstí nad zastávkou tramvaje, procesí na Hradčanské náměstí a následné shromáždění před Arcibiskupským palácem. Promluví zde několik hostů, zahraje Pepa Nos a zazpíváme společně Svatováclavský chorál a českou hymnu. Připravili jsme stránku s textem, notami a odkazem na youtube-video se Svatováclavským chorálem od Kateřiny Winterové – aby ten, kdo umí zpívat, mohl zpívat s námi společně (narodniproud.cz/vyzva-choral.php).Text chorálu připojujeme níže v tomto e-mailu. Těšíme se na setkání!

   Video-pozvánka (budeme rádi za její šíření): youtu.be/d7gHpMlk7-8

   –––

   Rozhovor z cyklu Rozum do hrsti 093: Ing. Václav Hrabák - Výzva za navrácení korunovačního kříže

   Video (část věnovaná korunovačnímu kříži od 38. minuty): youtu.be/hOMclLsk8Dg

  • www.holesovskavyzvasp.cz

 

Navigace: Holešovská výzva > NAŠE CÍLE

NAŠE CÍLE

 

 

 Klikni na obrázek

Slávek Popelka: Je nezbytné navázat na tradice Československých legií

-------------------------------------------------------------------

 

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další podvodníky parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu... 

Očistit vedení policie, justice, státních úřadů a podniků od trafikantů,kmotrů, atp. dosazených stranickými sekretariáty,. Vrátit moc těm, kterým podle ústavy patří - to je lidem této země....

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu..... Slávek Popelka  

-----------------------------------------------

 

Cesty mimo tělo

 

 Německo nám dluží 14 bilionů korun za poválečné reparace. Proč je vláda nevymáhá? 

 

Jak se snadno zbavit EU

https://youtube/…G6E

 

  

 Národe, kdysi hrdý a nezlomný, povstaň


     Holešovská výzva, vědoma si mravní i materiální bídy, do které nás uvrhli především
politici a politické strany požaduje:

- demisi vlády
 
- ustavení úřednické vlády
 
- demisi prezidenta  (do 24 hodin po jmenování nové vlády)
 
- okamžité zastavení vojenské i jiné pomoci banderovskému režimu v Kyjevě
 
- vystoupení z NATO a EU
 
- zahájení vymáhání válečných reparací od Němců
 
- výrazné omezení moci politických stran ustavením prezidentského systému
   
( prezident bude zároveň zastávat funkci premiéra a bude odvolatelný referendem)
 
 
Na podporu těchto požadavků HV spolu s dalšími iniciativami svolá celonárodní shromáždění na Václavské náměstí (datum a čas bude oznámen s předstihem), kde bude vyhlášen termín generální stávky a další postup k prosazení výše zmíněných bodů

 
Za Holešovskou výzvu     Mgr.Jaroslav (Slávek) Popelka
                                         Ing. Miroslav Kelnar
 


Dodatek:
               Ve vatikánském muzeu je dodnes k vidění obraz znázorňující dobývání jednoho z italských měst českými žoldnéři. Pod  ním je nápis:  "Chceš-li zemřít, bojuj s Čechem."
Takovou reputaci měli naši předkové ve středověké Evropě.

Také Husité a později českoslovenští legionáři v Rusku dokázali téměř nemožné.

 

 Opět aktuální

 

 http://www.youtube.com/watch?v=l8eZ0bTs0bk

----------------------------

 Vlajky cizího státu se vyvěšují na dobytém území

 

 

 Na pomezí Moravy a Slovenska, v Bílých Karpatech, existuje nevelké území, jehož někteří obyvatelé jsou ještě i dnes vybaveni mimořádnými schopnostmi. Relativně nedávno tam působily tzv. žitkovské bohyně.

Mezi tyto neobvyklé dary patří i nahlížení do budoucnosti. Také v naší rodině se tato schopnost vyskytuje.                                     Slávek Popelka             

  ---------------

Začíná se naplňovat to. o čem jsem psal před rokem a půl....

 
Další vývoj bude takový: USA a NATO svým neustálým provokováním donutí RF k zásahu proti nim. Rusko  disponuje  zbraněmi , proti kterým  NATO nemá účinnou obranu.
To povede k výraznému oslabení jak USA, tak i západní Evropy.
Kromě toho se USA dostanou i do konfliktu s Čínou (nějakou roli v tom bude hrát Korea) a obě země budou poměrně těžce poškozeny.
Tato situace (kdy i Rusko bude velmi oslabeno) umožní celkový, velmi výrazný  ( politický, ekonomický ..) vzestup zemí střední Evropy. 
klik na nadpis
 
11.srpna » prvnízprávy.cz
 

 

 Prohlášení vlastenců 

 

Co nesmíme vědět

https://www.youtube.com/…uSM

----------------- 

 

 
 

 

jak se snadno zbavit EU

 

 

Komu z Vás to situace dovoluje, přijďte  k Úřadu vlády. Je nutno aby se tam lidé shromažďovali dokud vláda nepodá demisi a nebude ustavena vláda odborníků.

Shromáždění budou každý den od 8.00.   
Slávek Popelka

 

Atmosféra na shromáždění v Praze i mnoha dalších městech

 byla nádherná. Zdá se že pocit sounáležitosti mezi lidmi a láska
ke své zemi se začínají probouzet. Připomínalo to léta 1989 a 1968. 
Tento tlak současný loutkový režim dlouho neustojí.
Dalším logickým krokem by měla být blokáda Úřadu vlády. Kdo
máte tu možnost, začněte se tam shromažďovat  každý den 
od 8.00  Je nutno dát o sobě vědět a ukázat našim politikům
že je nechceme a požadujeme vládu odborníkú ihned.
  www.holesovskavyzvasp.cz                                                      Slávek Popelka

 

https://www.naprvnimmiste.cz

 

 

 ttps://youtu.be/…G6E

 
 Dobrý den.
 
                   za Holešovskou výzvu k Vám mluví Slávek Popelka.
 
          Zákon, ať už si o něm myslíme cokoliv, je nutno respektovat. Pro ty, kteří zákony porušují, máme označení zločinci a tito lidé musejí dříve nebo později počítat s důsledky. V našem právním řádu je nejvýše postaveným zákonem Ústava.
Tu naši politici při rozdělení Československa zásadním způsobem porušili.
Cituji příslušný ústavní zákon: "O návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR je možné rozhodnout pouze referendem".  Konec citace.
   Důsledkem nenaplnění tohoto jednoznačného ustanovení je nelegitimita režimu, který u nás a také na Slovensku vládne. Snad by bylo možné to nějakým způsobem tolerovat, pokud by naši politici dbali o prospěch této země a jejích obyvatel. Ale oni se chovají jako škůdci likvidující ekonomiku a ženoucí do dluhů a bídy miliony našich lidí.
    A jaké je řešení když vláda, parlament i ostatní státní instituce jsou nezákonné a nemají tedy právo o čemkoliv rozhodovat a současná ústava je neplatná?
   Jedno z mála možných je toto:
  Shromážděme se vždy v něděli v 16.00 na centrálnívh náměstích našich měst. Až nás bude dostatečný počet
zvolme si aklamací (tedy provoláním) nového prezidenta a svěřme mu silné pravomoci včetně té jmenovat ministry a řídit vládu.
Toto není v rozporu s tradicemi evropské demokracie. V jedné z jejích kolébek, ve starověkém Římě v dobách republiky, bývalo pravidlem, když hrozilo nebezpečí, svěřit veškerou moc do rukou jednoho člověka. Staří Římané totiž dobře věděli, že než by se v Senátu demokraticky dohodli na způsobu obrany, barbaři by už dávno plenili město.
 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist