Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
 

NAŠE CÍLE

----------------------

 Ústavní soud rozhodl, že informace o očkování a zdravotním stavu po nás nikdo (ani policie) nesmí vyžadovat

https://www.protiproud.cz/…htm

 

 

VÝZVA K CELOSTÁTNÍ GENERÁLNÍ STÁVCE

====================================
Vážení spoluobčané, nastal čas připravit CELOSTÁTNÍ GENERÁLNÍ STÁVKU. Je třeba ji koordinovat s přáteli na Slovensku, protože v jednotě je naše obrovská síla. U nás v České republice mějme na paměti, že je nutné získat podporu očkovaných spoluobčanů, a to s vědomím, že odvaha, láska, přátelství a pravda nás spojuje a STRACH, zloba, nepřátelství a závist, šířená parlamentními politiky a médii NÁS ROZDĚLUJE, a to podle hesla ROZDĚL A PANUJ.
 Jenže STÁT jsme MY, OBČANÉ, LID této země, jenž je ZDROJEM STÁTNÍ MOCI ❗
Možná si to neuvědomujete, milí občané, ale NA VAŠI STRANĚ JE PRÁVO. Ústava ČR a LZPS jasně hovoří ve prospěch LIDU TÉTO ZEMĚ a ne ve prospěch zkorumpovaných politiků, kteří nehájí Vaše zájmy a navíc každodenně pošlapávají Ústavu ČR a LZPS.
Mnozí z Vás viděli pohádku NESMRTELNÁ TETA. Podívejte se znovu na ní důkladně. Nepřipomíná Vám ten příběh tak trochu dnešní dobu? Závist, v podání skvělé herečky Jiřiny Bohdalové, se snažila pomocí STRACHU ovládnout království. Použila k tomu trik - rozdělení poddaných na prvořadé a druhořadé tak, aby si záviděli a doplnila to strachem tak, že nikdo si nebyl jist, zda zítra tím druhořadým
nebude ten prvořadý. Znesvářila dvořany natolik, že si začali závidět a nenávidět se. Chytrý princ vyzval dvořany, aby se políbili dámy a pánové, a tim hodil vidle do zlého plánu čarodějnice. Tak jako princ potřeboval pomoc od Rozumu a Štěstí, potřebuji pomoc od Vás občané OČKOVANÍ i NEOČKOVANÍ. Sdílejte prosím mezi sebou navzájem přátelství, lásku, a pravdivé informace, a jedině tak společně vyženeme nastupující zdravotní totalitu z našich myslí, domovů i celé země. Protože život není vždy pohádka, je nezbytné šířit tuto láskyplnou myšlenku DOBRA mezi nic netušící občany, kteří jsou lstivě omámeni pozlátkem Konzumní společnosti. Mnozí očkovaní spoluobčané v tísni podlehli očkovací propagandě a nyní už vědí o neblahých důsledcích svého rozhodnutí dát se očkovat experimentální vakcínou. Buď jim zemřeli blízcí lidé nebo sami jsou obětí nežádoucích účinků vakcín. Když budeme vysvětlovat našim spoluobčanům, proč my dáváme přednost ŽIVOTU před cestováním do ciziny, před návštěvou koncertů, restaurace, bazénu či posiloven nebo skiarealu, a tím před OČKOVÁNÍM EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNOU, není to proto, že bychom chtěli někoho ohrozit na zdraví a životě nebo, aby živnostníci zkrachovali, ale proto, že jsme vyloučili jednu důležitou možnost z několika set možností UMŘÍT.
NEOČKOVANÝ TOTIŽ NIKDY NEMŮŽE UMŘÍT NA NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ. A to je daleko větší benefit než tenisky, data do mobilu, tři dny volna či 400 Kč a podobné výhry z nekalé zdravotní loterie. ŽIVOT MÁME JEN JEDEN!
A proto za náš svobodný život a našich dětí stojí za to bojovat. SOUHLASÍTE?
Pokud souhlasíte, žádám všechny organizátory a účastníky všech protikovidových demonstrací  17.11.2021, pojďme připravit a uskutečnit CELOSTÁTNÍ GENERÁLNÍ STÁVKU.
V pátek 10.12.2021 bude Mezinárodní den lidských práv a bylo by žádoucí, aby naše práva nebyly deklarované pouze na papíře, ale aby platila ve skutečnosti. Diskriminaci skupiny lidí, kteří se nechtějí očkovat experimentální vakcínou na Covid-19, nesmí tolerovat celá naše společnost. Pakliže by naše společnost propadla novodobé totalitě, budeme si muset všichni projít peklem. A přitom stačí tak málo. Nebýt lhostejný k porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod ❗
❤️S LÁSKOU K LIDEM JDE VŠECHNO LÍP❤️
 

 

zločinci se v Rakousku bojí potrestání, armáda a policie na straně lidí proti vládě

https://www.badatel.net/rakuska-vlada-v-panike-policia-a-armada-sa-vzburili-proti-lockdownu-neockovanych/

 

 

Vyjádření lékařů k očkování

https://otevrisvoumysl.cz/…12/

 

 

Občané,

             existuje skupina , která dosadila  sebe sama do role vládců světa a pánů našich osudů.  Díky svému obrovitému bohatsví ovládá a úkoluje téměř všechny vlády světa.  Tato skupina (někteří používají název stínová vláda) se rozhodla, že sníží počet obyvatel Země o 90%. Používá k tomu víceré prostředky, z nichž nejnebezpečnější je v současné době probíhající "vakcinace".

Jedná se o biologickou zbraň, která svého příjemce spolehlivě zlikviduje.

       Za žádnou cenu si nedejte do těla vstříknout tento pomalu působící jed. Představuje rozsudek smrti s odkladem měsíců či maximálně několika málo let.

Braňte sebe a především své děti všemi dostupnými prostředky.

 

Nemusíte se těchto lidí  bát. Jejich doba končí, a hlavně nás jsou miliardy a jich jen několik set. Je blízko čas, kdy  budou mít strach oni a jejich přisluhovači.


www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                                          Slávek Popelka


 


 

 klik na nadpis

 

Co čeká národy ve světě budoucnosti

 

Nesahejtem na děti

https://www.youtube.com/…dyš

----------------------------------------------

Adrenochrom - oblíbená droga  "elit"

Má sytě rudou barvu, vyvolává euforii, dodává uživatelům vitalitu a má
silné omlazující účinky. Je tak drahý, že si ho mohou dovolit jen ti
nejbohatší lidé světa - šéfové nadnárodních korporací, bankéři, členové
královských rodin, známí herci, špičkoví sportovci, vrcholoví politici...atp.
Vzniká v krvi trýzněných a poté zabitých malých dětí. Ti co ho užívají
o způsobu jeho získávání vědí

 

https://t.me/…624

Anglie 

https://youtu.be/aXKZbiN5gDg

 

k šíření - text videa

Vážení spoluobčané,

                                         začnu dvěma informacemi, které možná některým z vás budou znít neuvěřitelně.
1.Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
2. Vláda, která nám svými příkazy a zákazy tak znesnadňuje život, je nelegitimní a nejsme tedy povinni ji poslouchat.
 
Proč tomu tak je?
Při rozdělení Československa byla závažným způsobem porušena Ústava.
 Zákon 327/1991 sbírky, odst. 2  ze dne 18.7. 1991 stanovil
O návrhu na  vystoupení ČR nebo SR z  ČSFR lze rozhodnout pouze referendem.
 
V důsledku porušení tohoto zákona v naší zemi (a také na Slovensku) vládne protiústavní, nezákonný režim.
Jeho představitelé dokázali promrhat a rozkrást státní majetek v hodnotě několika bilionů korun, zatížit nás obřím dluhem,zdevastovat průmysl, zemědělství, školství, kulturu, justici, policii, vlastně všechny sféry našeho života.
Dopustili proměnu naší země, která patřila v době první republiky mezi nejvyspělejší na světě, ve ždímanou kolonii o jejíchž záležitostech se rozhoduje někde jinde. Bez ohledu na jejich stranickou příslušnost se dá říci, že nám vládli a doposud vládnou buď neschopní hlupáci nebo zaprodanci. Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat, minimálně zabavením majetku.
V blízké budoucnosti by měl naši zemi řídit přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi, ale odvolatelný referendem. Ten by zároveň zastával funkci premiéra. Země, v nichž je prezidentský systém jsou řízeny mnohem efektivněji.
Nastal čas přestat respektovat nezákonný režim a jeho představitele. Svými chaotickými, nedomyšlenými příkazy a zákazy poškozují ekonomiku země, zvyšují už i tak kritické zadlužení státu a ničí životy našich lidí.
Vzhledem k nelegitimitě státních orgánů, které by měly vyhlásit a volby. a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že volby jsou u nás dlouhodobě falšovány, nám nezbude nic jiného, než si novou hlavu státu zvolit aklamací na centrálních náměstích našich měst.
Jako nejvhodnější termín pro tuto událost se jeví 21. červen 2021 v 16. 00. V tento den před čtyřmi sty lety začalo ponížení a úpadek našeho národa popravou 27. českých pánů. Nyní se  21.červen může stát začátkem předpovězeného vzestupu naší země.
V Ústavě stojí: Lid je zdrojem veškeré moci.
 Vy jste zdrojem veškeré moci ve státě.
 
Přeji této zemi i Vám vše dobré.   l                                                                                                                                Slávek Popelka
 
www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Jak elity udržují svůj mladistvý vzhled

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2020/05/adrenochrom-koronavirus-pedofilove.html?fbclid=IwAR1klQ6o9eJw9-8yZUMa4Vkbbqtlsswz1Hq52OKg1ztYoA_IhAZL8DPQfbU&m=1#more

-----------------------------

300 let muslimové zotročovali Evropany

http://www.boj-nozem-brno.cz/news/kdy-semuslimove-omluvi-za-staleti-teror

------------------------------------------------------

V čínském městě, ve kterém vypukla epidemie, byla v prosinci 2019

instalována síť 5G......  V ČR je tato vysoce nebezpečná technologie

už také  zaváděna, ale tajně. Osobní chránič Maia dokáže eliminovat

85 % jejích nepříznivých účinků.

Více na www.Alcyone-Popelka.cz

 

Tuto visačku je možno si objednat na e-mailu bronzovenaradi@seznam.cz. Posílají se zdarma poštou, je nutno uvést počet kusů a doručovací adresu. 

Příspěvěk  na vytištění další desetitisícové série je dobrovolný na účet:

3210367998 /6800 Sberbank 

lléčitel s mimořádnými schopnostmi žije v obci Svratka na Vysočině

Vitalij Gorochivskij, tel. 737 170 373


https://www.youtube.com/watch?v=JrXe2GR0Oks&feature=youtu.be

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

 

 

 

 

  • Slávek Popelka: Co se to děje v Evropě?
  • Za většinou válek, převratů, násilí, dokonce i epidemií stojí několik stovek lidí, vlastnících většinu světového bohatství. Kromě jiného vyvolali, řídí a financují také příliv muslimských imigrantů do Evropy. Chtějí zničit bílou rasu, která je z jejich pohledu příliš vzpurná a těžkou ovladatelná. Na světě nebude klid, dokud těmto zdegenerovaným zmetkům, vedle Rockefellerů a Rothschildů většinou potomkům královských a knížecích rodin, nebude jejich obrovitý majetek zabaven.     
  •                                                                                                   Slávek Popelka

 

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

    

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další vychytralce parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný  majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...  

Za daného  stavu se jako nejlepší východisko z krizové situace, ve které se ČR nachází, jeví zavedení prezidentského systému, kdy by zemi řídil přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi. Ten by současně jmenoval ministry a řídil vládu. Tím by došlo k eliminaci vlivu politických stran, které jsou prorostlé korupcí a často řízeny kapitálem kriminálního původu..... Slávek Popelka

 

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

-----------------------------                                                                                                               


" Pro zachování naší nezávislost nesmíme našim vládcům dovolit, aby nás systematicky zadlužovali! Musíme si vybrat: mezi úsporami a svobodou - nebo přepychem a otroctvím. VLÁDNÍ dluh je nejnebezpečnější ze všech hrozeb, kterých bychom se měli obávat! A je nutné, aby každá generace splatila své dluhy, když odchází. Pokud národ někdy dovolí, aby soukromé banky a lichváři ovládali jeho peníze, potom banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou postupně lidi zbavovat jejich majetku, až se jejich děti jednoho dne probudí bez domova! A to v té samé zemi, která jejich otcům kdysi patřila!

                Thomas Jefferson                       

 

 ----------------------------------------------------------------------

                               O změně trochu jinak...

              Bída tohoto světa a cesta z ní

     Současný globalizovaný svět a především jeho nejvyspělejší část – euroatlantská civilizace – se nachází v hluboké krizi. Je to nejen krize ekonomická, ekologická či sociální, ale především krize duchovní. Ta je určující, neboť od marasmu v duchovní oblasti se odvíjí problémy ve všech oblastech ostatních.

     Mnozí lidé i organizace usilují o nalezení východiska z krize. Konstruují nové ekonomické či sociální systémy, uvažují nad tím, jak prohloubit demokracii, hledají řešení ekologických problémů, angažují se v politice. Přestože snahy mnohých jsou upřímné a navrhovaná opatření správná, nejsou schopny krizi odstranit. Tato opatření odstraňují pouze důsledky krize, neodstraňují její příčinu, neboť ta tkví o oblasti duchovní. Není možné vybřednout z krize, pokud se nezmění duchovní směřování civilizace.

Jak to však provést? Duchovní proměna je nejobtížnější a zároveň nejsnadnější. Nejsnadnější proto, že pokud by lidé změnili své myšlení, přijali vědomí nesmrtelnosti své duše a pochopili její úkol ve světě, k pozitivní změně by došlo téměř okamžitě. Nejobtížnější proto, že tuto změnu nelze prosazovat byť sebemenším násilím. Každé násilí v duchovní oblasti je kontraproduktivní. Nenásilí však neznamená pasivitu. Záleží na každém jedinci, nikdo z tohoto úkolu není vyloučen, nikdo není zbaven zodpovědnosti, ničí úkol v&#

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma