Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
 

NAŠE CÍLE

----------------------

https://youtu.be/…Oa8

 

 

Občané,

             existuje skupina , která dosadila  sebe sama do role vládců světa a pánů našich osudů.  Díky svému obrovitému bohatsví ovládá a úkoluje téměř všechny vlády světa.  Tato skupina (někteří používají název stínová vláda) se rozhodla, že sníží počet obyvatel Země o 90%. Používá k tomu víceré prostředky, z nichž nejnebezpečnější je v současné době probíhající "vakcinace".

Jedná se o biologickou zbraň, která svého příjemce spolehlivě zlikviduje.

       Za žádnou cenu si nedejte do těla vstříknout tento pomalu působící jed. Představuje rozsudek smrti s odkladem měsíců či maximálně několika málo let.

Braňte sebe a především své děti všemi dostupnými prostředky.

 

Nemusíte se těchto lidí  bát. Jejich doba končí, a hlavně nás jsou miliardy a jich jen několik set. Je blízko čas, kdy  budou mít strach oni a jejich přisluhovači.


www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                                          Slávek Popelka


 


 

 klik na nadpis

 

Co čeká národy ve světě budoucnosti

 

Nesahejtem na děti

https://www.youtube.com/…dyš

----------------------------------------------

Adrenochrom - oblíbená droga  "elit"

Má sytě rudou barvu, vyvolává euforii, dodává uživatelům vitalitu a má
silné omlazující účinky. Je tak drahý, že si ho mohou dovolit jen ti
nejbohatší lidé světa - šéfové nadnárodních korporací, bankéři, členové
královských rodin, známí herci, špičkoví sportovci, vrcholoví politici...atp.
Vzniká v krvi trýzněných a poté zabitých malých dětí. Ti co ho užívají
o způsobu jeho získávání vědí

 

https://t.me/…624

Anglie 

https://youtu.be/aXKZbiN5gDg

 

k šíření - text videa

Vážení spoluobčané,

                                         začnu dvěma informacemi, které možná některým z vás budou znít neuvěřitelně.
1.Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
2. Vláda, která nám svými příkazy a zákazy tak znesnadňuje život, je nelegitimní a nejsme tedy povinni ji poslouchat.
 
Proč tomu tak je?
Při rozdělení Československa byla závažným způsobem porušena Ústava.
 Zákon 327/1991 sbírky, odst. 2  ze dne 18.7. 1991 stanovil
O návrhu na  vystoupení ČR nebo SR z  ČSFR lze rozhodnout pouze referendem.
 
V důsledku porušení tohoto zákona v naší zemi (a také na Slovensku) vládne protiústavní, nezákonný režim.
Jeho představitelé dokázali promrhat a rozkrást státní majetek v hodnotě několika bilionů korun, zatížit nás obřím dluhem,zdevastovat průmysl, zemědělství, školství, kulturu, justici, policii, vlastně všechny sféry našeho života.
Dopustili proměnu naší země, která patřila v době první republiky mezi nejvyspělejší na světě, ve ždímanou kolonii o jejíchž záležitostech se rozhoduje někde jinde. Bez ohledu na jejich stranickou příslušnost se dá říci, že nám vládli a doposud vládnou buď neschopní hlupáci nebo zaprodanci. Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat, minimálně zabavením majetku.
V blízké budoucnosti by měl naši zemi řídit přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi, ale odvolatelný referendem. Ten by zároveň zastával funkci premiéra. Země, v nichž je prezidentský systém jsou řízeny mnohem efektivněji.
Nastal čas přestat respektovat nezákonný režim a jeho představitele. Svými chaotickými, nedomyšlenými příkazy a zákazy poškozují ekonomiku země, zvyšují už i tak kritické zadlužení státu a ničí životy našich lidí.
Vzhledem k nelegitimitě státních orgánů, které by měly vyhlásit a volby. a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že volby jsou u nás dlouhodobě falšovány, nám nezbude nic jiného, než si novou hlavu státu zvolit aklamací na centrálních náměstích našich měst.
Jako nejvhodnější termín pro tuto událost se jeví 21. červen 2021 v 16. 00. V tento den před čtyřmi sty lety začalo ponížení a úpadek našeho národa popravou 27. českých pánů. Nyní se  21.červen může stát začátkem předpovězeného vzestupu naší země.
V Ústavě stojí: Lid je zdrojem veškeré moci.
 Vy jste zdrojem veškeré moci ve státě.
 
Přeji této zemi i Vám vše dobré.   l                                                                                                                                Slávek Popelka
 
www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Jak elity udržují svůj mladistvý vzhled

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2020/05/adrenochrom-koronavirus-pedofilove.html?fbclid=IwAR1klQ6o9eJw9-8yZUMa4Vkbbqtlsswz1Hq52OKg1ztYoA_IhAZL8DPQfbU&m=1#more

-----------------------------

300 let muslimové zotročovali Evropany

http://www.boj-nozem-brno.cz/news/kdy-semuslimove-omluvi-za-staleti-teror

------------------------------------------------------

V čínském městě, ve kterém vypukla epidemie, byla v prosinci 2019

instalována síť 5G......  V ČR je tato vysoce nebezpečná technologie

už také  zaváděna, ale tajně. Osobní chránič Maia dokáže eliminovat

85 % jejích nepříznivých účinků.

Více na www.Alcyone-Popelka.cz

 

Tuto visačku je možno si objednat na e-mailu bronzovenaradi@seznam.cz. Posílají se zdarma poštou, je nutno uvést počet kusů a doručovací adresu. 

Příspěvěk  na vytištění další desetitisícové série je dobrovolný na účet:

3210367998 /6800 Sberbank 

lléčitel s mimořádnými schopnostmi žije v obci Svratka na Vysočině

Vitalij Gorochivskij, tel. 737 170 373


https://www.youtube.com/watch?v=JrXe2GR0Oks&feature=youtu.be

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

 

 

 

 

  • Slávek Popelka: Co se to děje v Evropě?
  • Za většinou válek, převratů, násilí, dokonce i epidemií stojí několik stovek lidí, vlastnících většinu světového bohatství. Kromě jiného vyvolali, řídí a financují také příliv muslimských imigrantů do Evropy. Chtějí zničit bílou rasu, která je z jejich pohledu příliš vzpurná a těžkou ovladatelná. Na světě nebude klid, dokud těmto zdegenerovaným zmetkům, vedle Rockefellerů a Rothschildů většinou potomkům královských a knížecích rodin, nebude jejich obrovitý majetek zabaven.     
  •                                                                                                   Slávek Popelka

 

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/12/smrt-se-skryva-v-zeleze.html 

    

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další vychytralce parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný  majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...  

Za daného  stavu se jako nejlepší východisko z krizové situace, ve které se ČR nachází, jeví zavedení prezidentského systému, kdy by zemi řídil přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi. Ten by současně jmenoval ministry a řídil vládu. Tím by došlo k eliminaci vlivu politických stran, které jsou prorostlé korupcí a často řízeny kapitálem kriminálního původu..... Slávek Popelka

 

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

-----------------------------                                                                                                               


" Pro zachování naší nezávislost nesmíme našim vládcům dovolit, aby nás systematicky zadlužovali! Musíme si vybrat: mezi úsporami a svobodou - nebo přepychem a otroctvím. VLÁDNÍ dluh je nejnebezpečnější ze všech hrozeb, kterých bychom se měli obávat! A je nutné, aby každá generace splatila své dluhy, když odchází. Pokud národ někdy dovolí, aby soukromé banky a lichváři ovládali jeho peníze, potom banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou postupně lidi zbavovat jejich majetku, až se jejich děti jednoho dne probudí bez domova! A to v té samé zemi, která jejich otcům kdysi patřila!

                Thomas Jefferson                       

 

 ----------------------------------------------------------------------

                               O změně trochu jinak...

              Bída tohoto světa a cesta z ní

     Současný globalizovaný svět a především jeho nejvyspělejší část – euroatlantská civilizace – se nachází v hluboké krizi. Je to nejen krize ekonomická, ekologická či sociální, ale především krize duchovní. Ta je určující, neboť od marasmu v duchovní oblasti se odvíjí problémy ve všech oblastech ostatních.

     Mnozí lidé i organizace usilují o nalezení východiska z krize. Konstruují nové ekonomické či sociální systémy, uvažují nad tím, jak prohloubit demokracii, hledají řešení ekologických problémů, angažují se v politice. Přestože snahy mnohých jsou upřímné a navrhovaná opatření správná, nejsou schopny krizi odstranit. Tato opatření odstraňují pouze důsledky krize, neodstraňují její příčinu, neboť ta tkví o oblasti duchovní. Není možné vybřednout z krize, pokud se nezmění duchovní směřování civilizace.

Jak to však provést? Duchovní proměna je nejobtížnější a zároveň nejsnadnější. Nejsnadnější proto, že pokud by lidé změnili své myšlení, přijali vědomí nesmrtelnosti své duše a pochopili její úkol ve světě, k pozitivní změně by došlo téměř okamžitě. Nejobtížnější proto, že tuto změnu nelze prosazovat byť sebemenším násilím. Každé násilí v duchovní oblasti je kontraproduktivní. Nenásilí však neznamená pasivitu. Záleží na každém jedinci, nikdo z tohoto úkolu není vyloučen, nikdo není zbaven zodpovědnosti, ničí úkol v této oblasti není malý. Záleží jen na nás.           Jan Sedláček

-----------------------------------------------------------


Symbol obnovy národní hrdosti - bronzový odznak československého lva s trikolórou - si lze objednat na e-mailu:

velkysnem@seznam.cz Je nutno uvést počet kusů a adresu. Cena je 25 Kč za kus plus poštovné.

Náš národ má před sebou velkou budoucnost, shodují se na tom vícerá proroctví a vize vnímavých lidí.....

I když tomu zatím zdánlivě nic nenasvědčuje.....

-----------------------------------------------------------

Písnička Jirky Hurycha o exekutorech: https://www.youtube.com/watch?v=VpYggmsmohQ?

-----------------------------------------------------------

Kdo máte zájem přispět k prohlášení V.Klause za vlastizrádce stáhněte si v kolonce" Ke stažení" petici a alespoň s jedním podpisem ji pošlete v dopise na adresu: Slávek Popelka, Luční 1320, 592 31 Nové Město na Moravě. Pokud si petici sami vytisknout nemůžete,
lze si ji objednat na e-mailu: Velkysnem@seznam.cz Bude vám obratem zaslána zdarma poštou. Slávek Popelka

------------------------------------------------------------------------

PROČ REVOLUCI
Morální úpadek, ekonomický pád, bída, EXEKUCE, vysoké daně, předražené potraviny a služby, špatné zdravotnictví, sociální jistoty žádné, špatné zákony od ústavy po poslední vyhlášku...
V roce 1990 sliboval Václav Klaus, že když si 10 let budeme utahovat opasky, doženeme životní úroveň Německa. Uplynulo 23 let, Německo nese břímě slučování s NDR a přesto máme 4 nižší platy a důchody, 8 x vyšší daně... taková je situace České republiky na začátku roku 2014.
Jak se to mohlo stát? Lidé po roce 1989 svěřili vládu kolaborantům, kteří s odůvodněním rozpadu RVHP zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství, za úplatu a ve prospěch cizáckého kapitálu, který ve všech aspektech ekonomiky kolonizoval republiku a tak si zajistil odbytiště potravin, průmyslového zboží a získal zdroj levné pracovní síly. Privatizace dokonala zbytek zla.
Příchod 2. světové hospodářské krize na konci roku 2008 zastihl ČR vydrancovanou, zaprodanou s vládnoucí garniturou zločinecké mafie, která neměla zájem zemi před krizí ochránit, jelikož kradla, korupčila a privatizovala. Na místo boje s krizí provedla opak. Dala legislativní legalitu exekučním mafiím. Národ zadlužený po přechodu ze socialismu na kapitalismus u cizáckých lichvářských bank se ocitl v dluhových pastích. Vlády této země se vzdali kontroly nad těmito lichváři a poskytli jim mafiánské nástroje k bohatnutí v podobě úplatných samosoudců, soukromých inkasních agentur kupčících s pohledávkami a především soukromých exekutorů s pravomocemi nad lidskými právy.
VÝSLEDEK? Je v běhu na 6 miliónů exekucí, přes půl miliónu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl miliónu lidí žije pod hranicí bídy...
Nově formující se vládní garnitura tento stav ignoruje, jelikož by musela sáhnout ke kořenům problémů, očistit zemi od kolonialistů a zavést zde ve světe běžná lidská práva, jako je právo na život a zdraví, právo na obydlí. Tato nová garnitura nadále ponechává cenzuru veřejnoprávních médií v rukách kolonialistů a nadále ponechává v platnosti zákony a mechanismy podporující exekuční genocidu národa.

Nyní se formuje fronta, která bude usilovat o pozitivní změnu. Pravidla hry si určí sama. Nevyzývám všechny k aktivní účasti, postačí třeba i informace dál šířit. Nabízím možnost něco pro naše potomky vykonat a nestydět se na smrtelné posteli za netečnost, zbabělství a podobné "ctnosti" soudobého Českého národa. A když tu odvahu nenaleznete, držte nám alespoň palce.

Tomáš Frček 607 886 636

-----------------------------------------------
 

Parazité

Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by ho sám o sobě zabíjel), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho fitness (zdatnost).

Ač se jedná o definici z biologie, velmi snadno se dá aplikovat na současnou společnost, na vzájemné vztahy lidí. S tím jak roste bohatství společnosti, zvyšuje se počet lidských parazitů, těch lidí, kteří žijí z činnosti a práce lidí jiných. Je pochopitelné a správné, že společnost se postará o děti, staré a nemocné spoluobčany. Ale tady roste podíl dospělých, zdravých jedinců, kteří nepracují ani jinou činností nepřispívají k blahu společnosti. U nás už pracuje pouze polovina obyvatel státu.

Na jedné straně jsou to lidé na samém okraji společnosti. Ti, kteří práci nemají, ač by rádi pracovali. Musí vytvářet armádu nezaměstnaných, aby mohl být vytvářen tlak na zaměstnané, aby byli ochotni pracovat za nízkou mzdu často za ponižujících podmínek. Tito nezaměstnaní potom obvykle přežívají z minimální podpory.

Na straně druhé to jsou parazité, ti lidé, kteří využívají svoje postavení a svůj majetek k tomu, aby mohli žít z práce jiných. To je současná „elita“. Zákony stojí na jejich straně, neboť si je vytvořili a vytváří podle svých potřeb. Mají na to peníze. Mají na to lidi, které platí. Jako „elita“ jsou vzorem pro mnoho mladých lidí, neboť jejich životní styl, názory a myšlení jsou médii, která oni vlastní, prezentovány jako norma, jako to nejlepší, co může být.

Parazit, jak je zřejmé i z výše uvedené definice, svému hostiteli škodí. Pokud chce být organismus společnosti zdravý, musí se parazitů zbavit. Je zřejmé, že určitá část lidí bude vždy usilovat o parazitický životní styl. Jejich počet však nesmí překročit určitou hranici, neboť potom mohou svého hostitele, v tomto případě společnost, zničit. A za úplně zhoubné pokládám postoje, kdy jsou parazité prezentováni jako elita.

Jan Sedláček /autor je středoškolský učitel/

 

© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma