Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
 

NAŠE CÍLE

 

 Národe, kdysi hrdý a nezlomný, povstaň


     Holešovská výzva, vědoma si mravní i materiální bídy, do které nás uvrhli především
politici a politické strany požaduje:

- demisi vlády
 
- ustavení úřednické vlády
 
- demisi prezidenta  (do 24 hodin po jmenování nové vlády)
 
- okamžité zastavení vojenské i jiné pomoci banderovskému režimu v Kyjevě
 
- vystoupení z NATO a EU
 
- zahájení vymáhání válečných reparací od Němců
 
- výrazné omezení moci politických stran ustavením prezidentského systému
   
( prezident bude zároveň zastávat funkci premiéra a bude odvolatelný referendem)
 
 
Na podporu těchto požadavků HV spolu s dalšími iniciativami svolá celonárodní shromáždění na Václavské náměstí, kde bude oznámen termín generální stávky

 
Za Holešovskou výzvu     Mgr.Jaroslav (Slávek) Popelka
                                         Ing. Miroslav Kelnar
 


Dodatek:
               Ve vatikánském muzeu je dodnes k vidění obraz znázorňující dobývání jednoho z italských měst českými žoldnéři. Pod  ním je nápis:  "Chceš-li zemřít, bojuj s Čechem."
Takovou reputaci měli naši předkové ve středověké Evropě.

Také Husité a později českoslovenští legionáři v Rusku dokázali téměř nemožné.

 

 Opět aktuální

 

 http://www.youtube.com/watch?v=l8eZ0bTs0bk

----------------------------

 Vlajky cizího státu se vyvěšují na dobytém území

 

 

 Na pomezí Moravy a Slovenska, v Bílých Karpatech, existuje nevelké území, jehož někteří obyvatelé jsou ještě i dnes vybaveni mimořádnými schopnostmi. Relativně nedávno tam působily tzv. žitkovské bohyně.

Mezi tyto neobvyklé dary patří i nahlížení do budoucnosti. Také v naší rodině se tato schopnost vyskytuje.                                     Slávek Popelka             

  ---------------

Začíná se naplňovat to. o čem jsem psal před rokem a půl....

 
Další vývoj bude takový: USA a NATO svým neustálým provokováním donutí RF k zásahu proti nim. Rusko  disponuje  zbraněmi , proti kterým  NATO nemá účinnou obranu.
To povede k výraznému oslabení jak USA, tak i západní Evropy.
Kromě toho se USA dostanou i do konfliktu s Čínou (nějakou roli v tom bude hrát Korea) a obě země budou poměrně těžce poškozeny.
Tato situace (kdy i Rusko bude velmi oslabeno) umožní celkový, velmi výrazný  ( politický, ekonomický ..) vzestup zemí střední Evropy. 
klik na nadpis
 
11.srpna » prvnízprávy.cz
 

 

 Prohlášení vlastenců 

 

Co nesmíme vědět

https://www.youtube.com/…uSM

----------------- 

Na základě komunikace s panem Vrabelem byl pochod přesunut na jiný termín.

Pan Vrabel ve stejnou dobu pořádá demonstraci a HV ne chce rozmělňovat síly vlastenců. Slávek Popelka

 

Holešovska výzva připravuje pochod pro politické vězně ČR. Začíná jich povážlivě přibývat....Termín je v sobotu 10. prosince, začátek pochodu je ve 14.00 u Národního muzea.

Pak půjdeme  na  Staroměstské náměstí vzdát čest památce popravených vůdců stavovského povstání a dále na Hrad předat petici za propuštění politických vězňú,  žádost o abolici a také výzvu k odvolání ministra spravedlnosti.
 V čele průvodu půjdou  rytíři v dobové  zbroji.
 
 
Kdo máte oblečení připomínající středověk, vezměte ho s sebou na pochod historickou částí Prahy.
 
Potřebujeme silnější aparaturu, bubny, prapory, letáky, ozvučená auta pro propagaci pochodu, peníze na stavbu pódia a pozvání rytířú .....   atd.
 
Prozatím je možné přispět na účet 1180815083/0800
Brzy otevřeme transparentní účet Holešovské výzvy, na který příspěvky převedeme.   Slávek Popelka
www.holesovskavyzvasp.cz 

 

 

 Prohlášení vlasteneckých sil

 
            Vláda České republiky upadla do područí cizí, nám nepřátelské moci, která chce zlikvidovat naši ekonomiku, ožebračit obyvatelstvo a vtáhnout nás do války s Ruskem.
Na základě aktivace článku 23. listiny základních práv a svobod a s přihlédnutím ke skutečnosti, že u nás od protiústavního rozdělení Československa vládne nezákonný režim, byla vlasteneckými silami ustavena vláda odborníků v čele s JUDr.Jindřichem Rajchlem, která zajistí cenově dostupné suroviny a odvrátí blížící se hospodářský kolaps.
Kdo novou vládu podporujete, vyjádřete to viditelným nošením bílé stužky na oblečení.
Celonárodní shromáždění bílých stužek bude začátkem příštího roku v Praze.
www.holesovskavyzvasp.cz 
                                      Mgr.Jaroslav (Slávek) Popelka
                                                         
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Přijďte povědět Fialovi a vládě co si o nich myslíte

 Ve středu 2.11. 2022   od 14 do 17 hodin se poprvé sejdeme u Úřadu vlády. Vezměte s sebou českou vlajku.   Setkání budou každý pracovní den ve stejnou dobu až do 17. listopadu                                                    K dispozici bude megafon.   
                                                                                                      Slávek Popelka

 

 

 

Jak se snadno zbavit EU


 

 

Komu z Vás to situace dovoluje, přijďte  k Úřadu vlády. Je nutno aby se tam lidé shromažďovali dokud vláda nepodá demisi a nebude ustavena vláda odborníků.

Shromáždění budou každý den od 8.00.   
Slávek Popelka

 

Atmosféra na shromáždění v Praze i mnoha dalších městech

 byla nádherná. Zdá se že pocit sounáležitosti mezi lidmi a láska
ke své zemi se začínají probouzet. Připomínalo to léta 1989 a 1968. 
Tento tlak současný loutkový režim dlouho neustojí.
Dalším logickým krokem by měla být blokáda Úřadu vlády. Kdo
máte tu možnost, začněte se tam shromažďovat  každý den 
od 8.00  Je nutno dát o sobě vědět a ukázat našim politikům
že je nechceme a požadujeme vládu odborníkú ihned.
  www.holesovskavyzvasp.cz                                                      Slávek Popelka

 

https://www.naprvnimmiste.cz

 

 

 ttps://youtu.be/…G6E

 
 Dobrý den.
 
                   za Holešovskou výzvu k Vám mluví Slávek Popelka.
 
          Zákon, ať už si o něm myslíme cokoliv, je nutno respektovat. Pro ty, kteří zákony porušují, máme označení zločinci a tito lidé musejí dříve nebo později počítat s důsledky. V našem právním řádu je nejvýše postaveným zákonem Ústava.
Tu naši politici při rozdělení Československa zásadním způsobem porušili.
Cituji příslušný ústavní zákon: "O návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR je možné rozhodnout pouze referendem".  Konec citace.
   Důsledkem nenaplnění tohoto jednoznačného ustanovení je nelegitimita režimu, který u nás a také na Slovensku vládne. Snad by bylo možné to nějakým způsobem tolerovat, pokud by naši politici dbali o prospěch této země a jejích obyvatel. Ale oni se chovají jako škůdci likvidující ekonomiku a ženoucí do dluhů a bídy miliony našich lidí.
    A jaké je řešení když vláda, parlament i ostatní státní instituce jsou nezákonné a nemají tedy právo o čemkoliv rozhodovat a současná ústava je neplatná?
   Jedno z mála možných je toto:
  Shromážděme se vždy v něděli v 16.00 na centrálnívh náměstích našich měst. Až nás bude dostatečný počet
zvolme si aklamací (tedy provoláním) nového prezidenta a svěřme mu silné pravomoci včetně té jmenovat ministry a řídit vládu.
Toto není v rozporu s tradicemi evropské demokracie. V jedné z jejích kolébek, ve starověkém Římě v dobách republiky, bývalo pravidlem, když hrozilo nebezpečí, svěřit veškerou moc do rukou jednoho člověka. Staří Římané totiž dobře věděli, že než by se v Senátu demokraticky dohodli na způsobu obrany, barbaři by už dávno plenili město.
Obrazně se dá říci, že naši zemi plení barbaři už dlouho. Je čas něco s tím udělat.
Přijďme vždy v neděli v 16.00 na náměstí nejbližšího města převzít si to, co nám právem náleží, tedy rozhodování o osudech této země. Shromáždění začnou po skončení prázdnin.
Více informací na www.holesovskavyzvasp.cz 
A ještě dodatek: Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
A Československo není členem NATO ani EU.

Přeju této zemi i vám vše dobré                                                                     Slávek Popelka

 

 

© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma