Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > CO BY MĚL KAŽDÝ VĚDĚT

Co by měl každý vědět

Rychlost.cz - poptávka připojení

Proč se rozprašuje Chemtrails?

Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím
se také rozstřikovali, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.
A co to tedy přesně jde ?
Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v
závislosti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čím dál tím dokonalejší a účinnější. V
zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídám na obloze, co se vizuálního vzezření týče.
Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova
vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.
To, co zde budu psát, bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř
nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.
Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:
Účel postřiků 1
Po každé chemtrails operaci, obloha získá divně bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a
sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v
jiné výšce:
První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami barya a hliníkových částic, v této směsi můžou být
a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než
nano částice.
Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty
husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou
deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí – z prostoru nad sebou a
z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná
vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi, ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které
obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.
Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním
obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce,
zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s
vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.
Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř
neviditelná, mizí v rozmezí 5 – 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně…
pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co
přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve
vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě ztmavne, předtím než zbledne. Když prostor oblohy
dosáhne kritického bodu nasycení těmito částicemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí,
jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento
děj je pozorovatelný následovně – během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru
nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2-
8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností. Ty vlny a celá ta vysokofrekvenční
interakce vypadá přesně takhle: (shlédněte následující videa celé, jsou časově sestřihnuté, takže spatříte
progresy těch dějů, zejména u prvního videa)
Účel postřiků 2
Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvisí, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe
porozumět, tedy dále… některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako:
etylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její
specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se
a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomínaladění
se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše
řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací
rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na “Krásu / Energii / Zdroj“ má následně rychle
srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí,
opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také
 onemocněním.....

 

 

Německo ani po 70 letech nesplatilo Česku obrovský dluh. Jde o stovky miliard korun. Naše nároky podporuje i významný ústavní právník
Autor: odjinud


Nedávno jsme se dozvěděli, že dluh ve výši asi 72 miliard korun, který pocházel ještě ze sovětské éry, Rusové splatili na základě čs.-ruské mezivládní dohody uzavřené v r. 1994. Ano, bylo povinností Ruské federace, která je nástupnickým státem Sovětského svazu, dluh uhradit. Rusové sovětské sluhy splácejí a splatili ještě dalším státům. Takže to haněné Rusko, jež údajně nedodržuje mezinárodní právní normy, dostálo své povinnosti.

Naproti tomu Němci, kteří nám téměř po 70 letech po válce dosud nezaplatili reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun, se k tomu stále nemají. Je to velmi zvláštní. Vztahy česko-německé jsou údajně tak dobré, jako nikdy před tím nebyly. Naši pěvci mnichovští hlásají do světa, že Německo je soused jejich snů, zkrátka k pohledání. Nadto Německo, jak nám tvrdí, je státem vzorové demokracie a dodržování mezinárodního práva. Takže kde je ten zakopaný pes, který Němcům brání ve splácení dluhů? Proč tedy neplatí?

Vždyť Spolková republika Německo je nástupnickým státem hitlerovské třetí říše, takže by měla platit za škody, které ve světě agresivní válkou, barbarsky vedenou, Němci způsobili. Nadto Pařížská reparační smlouva nám podíl na německých reparací určila a zajistila. Není tedy pochyb, že Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti. Jejich demokratická reprezentace je o této povinnosti, která se vztahuje i na další státy, jež byly obětí nacistické agrese, dobře informovaná. Jen se jí nechce platit. Němci jsou přeborníci v neplacení reparací. Vyzuli se z nich i po první světové válce.

To je jeden důvod. Druhý spočívá na naší, české straně. Naše příslušné ústavní orgány, jak se domnívám, nejsou dostatečně statečné, aby třeba opakovaně Němce vyzývaly k plnění reparačních povinností. Naposledy, pokud jsem dobře informovaný, naši diplomaté tak učinili v roce 1990, ale odpovědí jim bylo chladné a přezíravé německé mlčení.

 Místo toho, aby vláda SRN, v níž H.-D. Genscher byl ministrem zahraničních věcí, přistoupila k jednání o reparacích, jak dříve německé vlády, jakmile Německo bude sjednocené, již od doby W. Brandta slibovaly, samozřejmě včetně také samého Genschera, německé ministerstvo zahraničních věcí naopak najednou vzneslo nároky vůči Československu. Němci požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN. Dále pak diplomatickou notou žádali, abychom jim vrátili budovy, ve kterých před válkou sídlilo říšské velvyslanectví v Praze, které byly po válce v souladu s Pařížskou reparační dohodou zkonfiskovány. (Jak to bylo s českými nároky vůči Německu, Richard Král, Právo, 18.3.2005). Myslíte si, že takto jednají přátelští sousedé, nebo spíše velmocensky opět naladění představitelé státu, který k nám se choval nepřátelsky již celá staletí? A navíc těmito požadavky dali najevo, že jim nějaká Reparační dohoda může být ukradená.

Ať je to již tak či jinak, povinnost Německa zaplatit nám reparace trvá. Tak se jednoznačně vyjádřil i prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

V civilizovaném světě dlužníci, státy státům, plní své finanční povinnosti. To je jeden ze základních principů fungování světové společenství, jeho ekonomiky i mezinárodního práva.

Takže ti zlí Rusové své finanční závazky plní. Ti hodní Němci, nejlepší sousedé, které jsme kdy měli, o tom nechtějí ani slyšet. To je pravda, která nutí k zamyšlení. Tož, zamysleme se a jednejme jako věřitelé vůči našim dlužníkům! Reparace by nám uhradily celý státní dluh, který republika v současnosti má, i na Slovensko by se dostalo, a ještě by nějaké miliardy zbyly. Reparace jsou totiž počítány v předválečných československých korunách. Její kurz vůči k současné koruně je hodně přes 10 Kč a to ještě nepočítáme ani úroky z prodlení. Cizí nežádáme, ale to, co nám bylo ukradeno, zničeno, a na co bezesporu nárok máme, zaplatit chceme! Na naší straně je právo!

Vyšlo na webu České národní listy

1.John Perkins-Přiznání lovce ekonomik :

http://www.youtube.com/watch?v=EM31myP0tqE

 

2. MMF -Mezinárodní měnový fond 

více v rubrice DŮLEŽITÉ  (-klikni sem )

 

3.Ekonomický terorismus :

Zajímavý materiál pouze cca první hodinu - potom dojde ke zvratu tématu

a tvoří se tam jakási teorie utopie což není spojitelné s dokumentární

formou ,která je ve videu od začátku .

http://video.google.com/videoplay?docid=4642167330989213588

------------------------------------------------------------------------------

4.Nigel Farage: Katastrofa je tu a vy děláte jakoby nic :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RBgENPjgyxo#t=148s

-------------------------------------------------------------------------------

 5. Základní příjem - Kulturní impuls

http://www.youtube.com/watch?v=PUYTtluGu4A

Pozor je to v němčině a je tam funkce zapnout titulky  !

 

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist