Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > ČTENÍ PRO ZDRAVÍ > ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ŽIVOT

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ŽIVOT

Natalia Krausová
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ŽIVOT
Víra – věříš v síly, které nelze zjistit našimi smysly. Věříš, že nám pomáhají, starají se o nás a jsou nám ku pomoci, pokud je potřebujeme. Je zcela jedno, zda věříš, že tyto síly pocházejí z přírody, od našeho osudu, nejvyšší inteligence, od Boha nebo Bohů, nebo odjinud. Důležité je, že věříš.

Pokora – přijímáš život tak, jak přichází, nebráníš se mu, nebojuješ s ním, nic si nevynucuješ. Přijímáš bez odporu dobré i zlé. Jsi-li schopen, děkuješ za vše, co život přináší, především za to zlé. Tím svou pokoru značně zesiluješ. Teprve později se ukáže, že i zlé sloužilo pro tvůj duchovní vývoj.

Bezpodmínečná Láska – miluješ vše nezištnou, bezpodmínečnou Láskou. Začínáš u sebe. Nejprve je třeba milovat sebe takového, jaký jsi, se všemi vadami a neduhy a teprve pak jsi schopen milovat i ostatní bezpodmínečnou láskou, a tím ji dávat i těm, co ji potřebují. Nezapomeň s Láskou na kameny, skály, rostliny a zvířata.

Budeš-li žít podle uvedených pravidel, budeš po čase uzdraven z jakýchkoliv nemocí, budeš spokojen, milován, oblíben, vážen a finančně zajištěn. Bude se ti dařit vše, co budeš dělat, a dosáhneš téměř všeho, po čem budeš toužit. Podle závažnosti Tvých předchozích prohřešků proti těmto pravidlům to však může trvat i velmi dlouho.

PRAKTICKÁ PRAVIDLA
Cokoliv vyšleš, vrátí se ti zesílené. Zlo se vrátí jako zlo, Láska jako Láska. Dar jako obdarování. Nelze uniknout, jen zpětné působení může přijít až po čase.

Chceš-li něčeho dosáhnout, je vhodné po tom toužit, ale ne to požadovat. Pak je třeba vnitřně přijmout, že se bez toho obejdeš. Teprve tím uvolníš možnost toho opravdu dosáhnout. Čím častěji a intenzivněji na to myslíš, tím rychleji to můžeš získat.

Cokoliv se Ti nelíbí na někom jiném, hledej v sobě. Ač se to nezdá, vždy to tam je. Nenajdeš-li to sám, požádej někoho jiného. Zvenku je to na tobě lépe vidět. Abys to odstranil, smíš pracovat jen na sobě, ne na „tom druhém“! Až se toho zbavíš, přestane Ti to vadit i na tom druhém.

Ovlivňování, nucení nebo znásilňování kohokoliv je nepřípustné a bude spravedlivě odměněno. Platí plně i o partnerovi, s omezením i o dětech. Nepáchej dobro na „ve jménu Lásky“. Dobře míněné rady jsou zakázány. Pracovat smíš jen na sobě.

Nikdy nikoho nehodnoť, neposuzuj a nic mu nevyčítej. On má svobodnou vůli se rozhodnout jakkoliv a navíc neznáš důvody jeho rozhodnutí. Platí ve zvýšené míře o blízkých lidech.

Hodnotí se již myšlenka, ne až čin. Za každou myšlenku budeš po zásluze odměněn. Myšlenka na zločin je již zločinem, myšlenka na Lásku je již sama Láska.

Tvá vůle je zcela svobodná. Můžeš udělat cokoliv, nikdo ti nemá právo v tom bránit! Ani ten, v koho věříš (ani Bůh). Za svá rozhodnutí však budeš vždy spravedlivě odměněn. Láskou, pomocí, obdarováním, anebo napomenutím, omezením, nemocí a podobně. Nikdo nikdy nebude vyjmut.

Nezapomeň, že nejprve je pocit, pak myšlenka a pak čin. Proto dělej jen to, z čeho máš dobrý pocit a vyhýbej se tomu, co přináší pocit špatný. Důvěřuj svým pocitům! To je Tvé jediné spojení s tím, v co věříš. Cesta životem podle tvých pocitů je ta jediná správná.

Strach je Tvůj absolutně nejhorší nepřítel v životě. Může být tak silný, že tě dokáže zcela zničit, změnit naprogramování tvého mozku z tvůrčího do pasivního a odebrat ti veškerou energii k životu. Přichází většinou plíživě a teprve pak začíná ve tvé mysli mohutnět do gigantických rozměrů, pokud to dovolíš. Obrana proti němu je jednoduchá: přijmi informaci, že strůjcem tvého strachu jsi jen ty sám. Nikdo jiný ti ho nemůže vložit do hlavy, pokud to nechceš. Kdykoliv můžeš nad svým strachem zvítězit jen tím, že nepřijmeš myšlenku, která ho obsahuje. Budeš-li v tom důsledný, přestane tě obtěžovat navždy. Nezapomeň, že strach ti může být dodáván také na podvědomé úrovni od lidí, kteří ho mají přebytek, nebo jsou duševně vážně nemocní. Nejsilnější ochranou proti němu je Víra a Láska.

Základní stav člověka je klid a harmonie, nikoliv chaos, spěch a stres. Chaos okolo tebe se přenáší do tvých pocitů, myšlenek a činů. Proto se snaž žít vždy v uspořádaném a uklizeném prostředí bez nepotřebných věcí. Tvoje pocity ti poradí, co je vhodné mít ve své blízkosti a co ne.

Peníze jsou prostředek k životu, nikoliv cíl života. Jiný přístup se spravedlivě odměňuje. Budeš-li žít správně (zcela podle těchto pravidel), budeš jich mít vždy dostatek, ale nikdy ne přebytek. Tak je to správné.

 Pořadí nejtěžších přestupků člověka podle závažnosti: (ty brutální jsem vymazal ,každý ví admin)...................................nenávist, omezení svobodného rozhodování jiného, krádež, závist a další.

Dostaneš-li se do zdánlivě neřešitelné životní situace, požádej toho, v koho věříš, aby ti pomohl. Nevnucuj mu svoji představu řešení. On ví nejlépe, co a jak má udělat. Vše ponech na něm a začnou se dít nepochopitelné pozitivní věci pro tvoji záchranu. Může se taky stát, že se ti nebudou líbit. I přesto je to nejlepší co lze v této chvíli pro tebe udělat.

Nezapomeň, že jsi tady jen pro sebe, nikoliv pro jiné. Snaž se podle toho chovat a jednat.
Pamatuj si, že jen tvůj vnitřní souhlas s těmito pravidly může spustit samovolnou léčbu. K úplnému vyléčení je však většinou potřeba podle těchto pravidel i žít. 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist