Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

6.pokračování PAMPAEDIE text

Rychlost.cz - poptávka připojení

 pokračování  PAMPAEDIE ..

 

Muž je člověk, který dosáhl mezníku vzrůstu a sil, schopný k životním úkolům, a už skutečně zahajující ten druh života, k němuž se připravil.

Všechny úspěchy, které kdo u sebe předpokládá mimo ony vážné práce, jsou podle Galena jen stín a domněnka; tak zní jeho slova. Teoretik bez praxe je knižní plavec, který si sedí klidně v lavici a popisuje znamenité přístavy, skaliska i předhoří, Skylly a Charybdy; nakonec vede loď výborně po kuchyni nebo na stole. Kdyby však vstoupil na moře a svěřil bys mu kormidlo trojveslice, vpadne na skaliska, která předtím tak dobře znal.

Život je práce, mravenčí hemžení.

Tedy je třeba přičinlivosti. Proto musíš zachovávat tato pravidla:

Nedělej nic, leč k jistému užitku (pracovat naprázdno je znak pošetilců).

Nic, leč jistými prostředky!

A způsoby pokud možno shodnými.

Konej dobro, pokud můžeš, a konej je rychle!

 

Umění, jak si získat dlouhý věk 

 Podstata dlouhověkosti jest, nežít v zahálce, nýbrž stále být v horlivé práci. Neboť pro líného je ustavičně noc a spánek, pro pracovitého den a bdění. Zahálka je hrob zaživa; zahálčivec je tedy podoben mrtvému.

Dokonalost myšlení pak záleží v tom: Chápat každou věc tak, jak jest, dobrá nebo zlá. Volit dobré a zamítat zlé. Za dobrem jít, tak abys ho došel, zlému unikat, abys mu unikl. Zkrátka, dokonalost mysli záleží v jasném chápání věcí, v dobré vůli a v horlivé pracovitosti.       

 

Škola stáří, obsahující vrchol lidské moudrosti v šťastném dosažení mezníku

smrtelného života a v šťastném vykročení do života nesmrtelného, čili vytěžení života

 

Poslední skutky vyžadují největší pozornost, aby všechno předešle nebylo bez užitku a nepřišlo nazmar. Ale stáří je dovršením životních skutků.

Ve škole stáří se musí učit a vyučovat, jak by starci mohli, dovedli a chtěli: moudře využívat dosavadní životní práce, správně prožívat zbytek života.

Vzhledem k tomu bude mít tato škola trojí třídu:

těch, kteří vstupují na práh stáří a ohlížejí se po svých úkolech (minulých i budoucích),

těch, kteří vstoupili do zralého kmetství a spěchají dokončit, cokoli

zbývá,

sešlých, kteří už jenom vyhlížejí smrt. Přísluší sice a je užitečné každému věku vyhlížet smrt, ale ve stáří nejvíce a nutně; neboť dříve lidé mohou zemřít, ale zde již musí zemřít.

 

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist