Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

Prohlášení 2

Rychlost.cz - poptávka připojení

                                    Prohlášení 2

 

My, níže podepsaní občané Turnovska a široké spádové oblasti Českého ráje, povětšinou členové kulturních a společenských organizací, činitelé v kultuře, sportu i ve veřejné činnosti vyjadřujeme tímto nespokojenost a protest

 proti současnému trendu medií a některých historiků a památkářů v bagatelizování  historického útlaku a naopak glorifikaci osob a událostí, které v období Protektorátu byly jednoznačně směrovány k  vymýcení českého národa ze seznamu národů.

            Rozviřování otázky návratu rozsáhlých majetků potomkům provinilých osob, mezi nimi především ze šlechtického stavu, a provokační mediálně hlásaná hesla „co bylo uktradeno, musí být vráceno“, právě v této zavádějící souvislosti, vede nás k otázce:

 

 Kdo, kdy, komu a co ukradl!?

 

 

            Není jistě na škodu připomenout českému národu historickou exekutivní   popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí po bitvě na Bílé hoře , která byla počátkem rozsáhlých loupeží a konfiskací majetku českých osob (ponejvíce českých šlechtických rodů). Následovalo vypuzení  kolem 350 českých šlechticů a přinejmenším 30 tisíc občanských subjektů a  to bez majetku, který jim nikdy nebyl vrácen a stal se dlouhodobě drženým majetkem cizích šlechtických rodů  a také  zrádců  českých stavů jako  např. Heřmana Černína , Albrechta z Valdštejna a dalších kteří jsou dnes oslavováni.  Období koloniálního nevolnictví  českého lidu trvalo staletí a o metodách  robot s karabáčem drába  vypráví velice tristně obecní kroniky i slavná česká literatura,  která je dnes  nejspíš záměrně zatahována za záclonu zapomnění nebo je dokonce zesměšňována .  Je napadána i pozemková reforma prezidenta Masaryka, kterou bychom dnes podle současné terminologie měli  nazvat Nápravou některých křivd.

            To všechno bylo, a  na začátku velká majetková loupež, daná válečným výsledkem Bílé Hory. Po staletích  došlo ke smiřování a zapomínání  základní příčiny  majetkových vztahů ve společnosti, aniž ovšem většina těchto  šlechtických rodů opustila představu o svém vztahu k němectví. Již samý počátek  (a možná i dřív)  Protektorátu Boehmen und Mahren znamenal veřejnou prověrku  loajality této většiny  k českému subjektu. Tato většina se ztotožnila  s fašistickou okupační mocností, jejímž  tzv. „konečným řešením“ bylo vyhlazení českého národa. Na to se dnes rádo zapomíná či se zamlčuje. Ovšem výsledek 2.světové války a konečné její řešení v dosud platných závěrech z Postupimské smlouvy je  strohý válečný výsledek a neznamená nic kvalitativně  jiného, než bylo řešení po Bílé Hoře.  K Postupimským závěrům patří i neoddiskutovatelná platnost a oprávněnost Dekretů Exilové Londýnské vlády, vedené prezidentem Edvardem Benešem. Válečné reparace přiřčené Československu  však ani zdaleka nebyly pokryty majetkem Velkoněmecké říše a majetkem zrádců národa, tedy i provinilých šlechtických rodů (300 kontra 350 miliard Kč). Tak jako po Bílé Hoře tu platí výsledný stav a jakékoliv jiné názory znamenají buď nevědomost či další zradu, což je zvláště u českých historiků  jistým signálem o podezření z osobního prospěchu.

            Chceme zde zdůraznit náš neoblomný názor, že dnešní skutečnost a  konečně naše zapojení do systému rovnoprávných Evropských národů vedlo ke tlusté čáře  za  starými  vzájemnými spory a  vztahy. Chceme žít v hlubokém přátelství a účinné spolupráci  a to nejenom v Evropě. Ale neopravňuje nás  to k tomu, abychom si nevzpomněli, kdyby bylo třeba. Aby nebylo pozdě.

            Proto konkrétně  nesouhlasíme a protestujeme proti cílenému duchu výstavních expozic, věnovaných vzpomínce na provinilé šlechtické rody,  aniž by byla připomenuta   jejich prokazatelná (dnes umně zasouvaná) podpora fašistickému okupačnímu a vyhlazovacímu  režimu za 2.světové války. Je nám líto, že mezi takovépříznivce této politiky patří i historici , novináři a památkáři spojení s  Turnovem a jeho spádovou oblastí,  kteří  na Hrubém Rohozce neomluvitelným způsobem akceptují hrůzné  válečné dějiny této oblasti a této celé země. Není nám jasné, proč vyšší orgány kultury a památkové správy ponechávají tuto bezuzdnost bez povšimnutí a žádáme  okamžitou nápravu. Věříme, že  v tomto národě Českém je ještě dost hrdých občanů a vlastenců, kteří s námi plně souhlasí a připojí svůj hlas.

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist