Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > OPONA ... > Návrh programu (Obecná porada o nápravě - OPONA)

Návrh programu (Obecná porada o nápravě - OPONA)

I. Skutečná demokracie

Dnešní systém je navzdory všem frázím o demokracii demokratický pouze pro ty, kdo si mohou koupit pozice na kandidátkách, média, případně opoziční poslance, někdy dokonce i vyšetřovatele nebo soudy. V současnosti jediným schůdným řešením je demokracie skutečná. Ta ovšem musí být spojena s dobrým přístupem k relevantním informacím, aby se voliči mohli rozhodovat dostatečně odpovědně. Proto je třeba provést dva základní kroky:

 1. Zvýšení odpovědnosti politiků (včetně hmotné odpovědnosti) za svá rozhodnutí, zavedení přiměřené možnosti odvolat zastupitele voliči. Přesný systém voleb do všech typů zastupitelstev, včetně záležitostí odvolatelnosti politiků, jejich hmotné odpovědnosti, majetkových přiznání apod., bude zvolen v referendu. Každý návrh, který předběžně podpoří např. 5000 občanů, musí být právně dokonale připraven (nejlépe komisí sestavenou odborníky z renomovaných vysokých škol) tak, aby po schválení v referendu mohl ihned vstoupit v platnost. Vyzýváme odborníky, aby se zapojili do zpracování návrhů systému a podrobností referenda. Výsledky referenda o volebním systému nelze zrušit jinak než schválením jiného systému v referendu (tedy ani Ústavním soudem).

 2. Uzákonění přímé volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu (tyto přímo volené rady by měly dohlížet i na objektivitu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání). Dále požadujeme, aby ČT byla povinna věnovat přiměřenou diskusi peticím, které podepíše přes 10 000 občanů. Důležité jsou také ústavní záruky možnosti svobodného, technicky i finančně dostupného získávání a šíření informací na internetu bez zásahů na politickou objednávku (samozřejmě neplatí pro materiály kriminálního charakteru); na dodržování bude dohlížet přímo volená komise.

  

II. Posílení nezávislosti (zejména na zahraničí a nadnárodních finančních strukturách)

1. Co nejrychlejší sestavení vyrovnaného státního rozpočtu (s možným deficitem pouze v případě velmi vážných mimořádných událostí) a snižování státního dluhu.

2. Snižování závislosti na dovážených surovinách, především ropě. Stát musí zajistit dostupnost základních služeb (pitná voda, teplo, elektřina) za přiměřené ceny a zabránit jakýmkoliv spekulacím s nimi.

3. Posilování potravinové soběstačnosti tak, aby v případě zhoršení dodávek bylo ihned možné zajistit 100% soběstačnost (a to i v případě současného zvýšení cen energie aj.).

4. Obnovení všeobecné branné povinnosti aspoň v symbolickém rozsahu (psychologický význam - všichni si musí uvědomit, že v případě ohrožení se nemůžeme spoléhat na někoho jiného).

5. Obtížnější podmínky pro vyvádění finančních a dalších aktiv do zahraničí, zabránění převodu nemovitostí zahraničním vlastníkům.

6. Aktivnější a samostatnější politika ČR v EU i NATO, včetně využívání práva veta. Odmítáme však naprosto nekonstruktivní kritiku EU ve stylu V. Klause, posílení spolupráce v Evropě (včetně Ruska) je důležité.

  

III. Spravedlnost a právo tady a teď

Při vyšetřování zločinů starých roky až desítky let je třeba upřednostnit ty případy, kde mohou pachatelé dále škodit a kde je možnost škody aspoň částečně napravit. To znamená především neprůhlednou privatizaci a rozkrádání národního majetku od roku 1989. Pro vysoké představitele státní správy, policie, justice i státních podniků (včetně těch před rokem 1989, kteří předávali moc novým "elitám") zavést povinná majetková přiznání a pokud nebude prokázán původ velkých majetků, tyto mohou být zabaveny. Pokud se stávající zákony ukážou v tomto směru jako nedostatečné, může být zavedena obdoba zákona o protiprávnosti komunistického režimu, která by toto řešila. Naopak jakékoliv restituce na základě zvláštních zákonů nebo vládních nařízení musí být co nejdříve ukončeny, minulost není černobílá a konfiskace staré přes 60 let patří již do historie. Totéž platí pro zločiny spáchané za II. světové války nebo při odsunu sudetských Němců.

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma