Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > OPONA ... > Základ nového společenského uspořádání

Základ nového společenského uspořádání

(Pracovní návrh)

 

Následující provolání a informace jsou ukázkou části volebního programu připravovaného občanského sdružení, popř.pol.hnutí ,které bude originálním a zcela transparentním způsobem reflektovat a prosazovat zájmy všech občanů tohoto státu, protože bude všemi občany, kteří se chtějí spolupodílet ať radou, pomocí, nebo účastí, tvořena. Model strany s desítkami sekretariátů a stovkami placených funkcionářů je jedna z mnoha forem pro nás nepřijatelného, bohužel zaběhnutého okrádání voličů, jejímž výsledkem je kromě snadného živobytí zkompromitovaných a odložených politiků stejně nakonec jen to, co si dohodne pár dobře placených funkcionářů, nebo korupčníků někde v zákulisí. Chceme, aby zákony, policie  a ničím neovlivnitelné soudy chránily poctivé  a pracovité lidi, kteří jsou bez vlastního přičinění zadlužováni, a proti své vůli nuceni ze svých platů živit příživníky všech typů a úrovní.

Chceme být zástupci a vykonavateli svobodné vůle a legitimního práva  občanů této republiky k přímému ovlivňování správy naší země a státní aparát mít pouze jako námi placeného zaměstnance se všemi povinnostmi a s vymahatelnou odpovědností za svoje konání.

Naším záměrem je vytvoření nikoliv  pravicové, středové, nebo levicové strany, ale systému nepolitického zastoupeného konkrétními zodpovědnými osobnostmi a chránící všechny slušné lidi proti zvůli kariéristů a nekompetentních úředníků.

Tato naše iniciativa je snahou normálních, běžných občanů vytvořit základ, na kterém by měla být postaveno sdružení, které bude naprosto transparentně vznikat a následně i fungovat díky tomu, že veškeré podněty, náměty, připomínky i případné rady odborníků budou veřejně přístupné a diskutované formou celonárodní rady.

 

                                                   -----------------------------------

       PROVOLÁNÍ  K NESPOKOJENÉ, ALE  ZATÍM STÁLE MLČÍCÍ VĚTŠINĚ !

 

Arogance vlády, která neplní předvolební sliby, zahání stát a jeho občany do dluhové pasti a vysává je novými a novými drastickými škrty,  je nemorální a nesmí déle pokračovat !

 

Zatímco si privilegované skupiny užívají statisícové i milionové platy a odměny, tak normální občané, kteří na tyto pijavice  přispívají ze svých daní z mnohdy až urážlivě nízkých platů, si musí brát úvěry na zajištění nutných provozních výdajů pro svoje rodiny. Zatímco nezodpovědní politici, zloději, korupčníci a takřka nikým netrestaní asociálové dál beztrestně rozkrádají tento stát o miliardy na předražených obrněných transportérech, letadlech, stavbách silnic, zmanipulovaných státních zakázkách, penězích z EU, zpackanými arbitrážemi a nespravedlivým sociálním systémem, běžný občan je ničen materiálně i morálně šikanou přebujelé administrativy státní i evropské, gangsterskými metodami exekutorů, neefektivností často politicky a mocensky ovlivňovaných soudů, drastickým zdražováním základních životních potřeb a pokračujícím ořezáváním možností,  jak by mohl tento jím nezaviněný zničující proces jakkoliv ovlivnit.

Děti byly odjakživa a v jakémkoliv režimu největší lidskou životní radostí, pokračováním kultury a  u nás také kdysi vyhlášených zlatých ručiček, muzikantů atd., a tím i nadějí pro budoucnost kdysi hospodářsky a kulturně významného národa. Dnes se pro normální a poctivě pracující lidi stávají děti drahým luxusem a soudě podle posledních vládních opatření i nevítanou komplikací v

akcelerujícím ničení a rozprodávání této země pod heslem úsporných reforem. V ekonomické sféře se podobné věci děly do roku 1989, kdy se již uvažovalo kvůli záchraně národního hospodářství i o rozprodání některých vzácných kulturních památek a navážení toxických odpadů do země, ALE podporovalo se rození dětí !!! Díky klesající vzdělanosti, skomírání národní kultury i jazyka se tato země spolu se ztrátou zdravé národní hrdosti stává nesourodým společenstvím nespokojených lidí, v němž se ztrácí pocit sounáležitosti, jehož slábnoucí síla dává životní prostor radikálním menšinám všeho typu a umožňuje vstup faktorů, kterých jsme nyní svědky a se kterými si brzy nebudeme vědět rady.

Zastavme tento vývoj, dokud to ještě jde ! Doba nazrála do stejně kritické fáze, jako v roce 1989, kdy byla svržena, byť bohužel ne úplně a dokonale,  diktatura podprůměrnosti a partaj vyvolených zaprodanců a prospěchářů. Dnes to je z velké části parta přisluhovačů ekonomické a podnikatelské mafie, která běžné občany odírá stejně tvrdě, jako ta bolševická předtím, jen s tím rozdílem, že to dělá pod heslem demokracie, nutných reforem a s pomocí účelových zákonů, což je ale pro nás a opravdovou demokracii o to horší a alarmující. Princip i výsledek byl a zase je naprosto deprimující. Skoro nic nám nepatří, přestáváme být potravinově soběstační, plazíme se bez možnosti odvolání podle toho, jak někdo někde pískne, bojíme se jít večer po ulici, bojíme se stáří, bojíme se zvůle exekutorů kvůli desetikoruně. Bojíme se už i budoucnosti, protože poté, co nepomohlo kroužkování, zklamala nově vzniklá strana a následně i koalice, začaly převládat pocity bezmocnosti, a to je skutečně cesta do pekel, protože budoucnost byla vždy spojována s nadějí.

 

Jde o nás, naší svobodu a budoucnost a ne o koryta a posty partajníků a trafiky kamarádíčků, které se nekontrolovatelně množí na úkor kvality života normálních, slušných a pracujících lidí! Uvědomte si, že ať zvolíte kohokoliv z jakékoliv strany, která kdy byla ve vládě, zvolíte opět to, co nás dovedlo do současné situace !!! Do úřadů a funkcí, které ovlivňují náš život nevolme z předloženého seznamu ty, kteří slibují, co pro nás udělají, ale ze svobodné vůle a rozumu lidi, které známe a víme, kdo jsou a co pro nás již udělali !

 

 

                                                              SPRÁVA  ZEMĚ

Odmítáme:

1)Neslušnou, nespravedlivou, neefektivní a nefunkční správu České republiky.

2)Aroganci vlády vůči občanům a nedodržování předvolebních slibů vládních stran a jejich představitelů, a tím i nerespektování přání převážné části voličů, kteří je na základě těchto slibů zvolili.  Takovéto chování nese všechny znaky spáchání trestného činu podvodu !

3)Vyjednané a vyjednávané nevýhodné podmínky  pro Českou republiku v rámci EU.

4)Evidentně negativní důsledky nekoncepčnosti hospodářské politiky, související s každou změnou vládnoucí garnitury na základě odlišné politické orientace od vlády předcházející a z neodbornosti  šéfů rezortů a potažmo i vlády. (Bohužel jediný ukazatel, rostoucí za vlády všech současných stran je rostoucí zadluženost státu a klesající životní úroveň běžných občanů ve srovnání se sousedními ekonomicky vyspělými státy.)

5)Obsazování postů ve státní správě jen podle stranické příslušnosti a často i bez odborné a morální způsobilosti.

6)Jakékoliv politické ovlivňování policie, státních zastupitelství a soudů.

7)Drancování a prodeje veřejného a státního majetku a přírodního bohatství.

8)Volební systém, který diskriminuje malé strany, občanské aktivity a výrazné osobnosti.

9) Neexistující, mnoho let trvající majetkové přiznání prezidenta republiky a příslušníků jeho rodiny a provozování soukromých aktivit a výdělečné činnosti mimo rámec pracovních

povinností za peníze daňových poplatníků a za pomoci státem financovaných prostředků.

10)Naprostou netransparentnost příjmů a majetkových poměrů členů vlády, úředníků na všech úrovních, všech představitelů státní moci, soudců a jejich rodinných příslušníků.  

11)Ztrátu potravinové národní soběstačnosti a růst na závislosti z dovozu, tvořeném často komoditami druhořadé kvality.

12)Nerovnoprávné ekonomické a dotační pobídky našich a zahraničních podnikatelů.

13)Zadlužování běžných občanů a střední vrstvy nevýhodnou a nemotivující fiskální politikou.

14)Nespravedlivou, nemotivující a diskriminační sociální politiku, kdy jsou v mnoha ohledech včetně důchodu znevýhodněni mnoho let poctivě pracující lidé s nízkým příjmem oproti lidem, kteří žijí převážně ze sociálních podpor.

 

Navrhujeme:

1)S pomocí celorepublikového referenda navrhnout a uskutečnit změny Ústavy České republiky, které povedou ke spravedlivé a funkční správě a hospodářské prosperitě, a též v ní i zakotvit právo na celostátní referendum pro specificky vyjmenované případy, důležité pro suverenitu a úspěšný rozvoj našeho státu.

2)Transformovat současnou Poslaneckou sněmovnu a senát a vytvořit nový Senát České republiky, jehož celkem 101 členů, nominovaných okresními volbami  by mělo také pravomoc za určitých podmínek odvolat i prezidenta.

3)Zavedení volebního systému, který umožní i menším uskupením a občanským hnutím mít svého zástupce v zákonodárném orgánu. Nebyla by povolena možnost kampaně pomocí bilboardů a televizních reklam, ale pouze formou veřejné, osobní a internetové agitace, případně ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích za stejných podmínek pro všechny zúčastněné subjekty.  Volební kampaně jednotlivců a poslanců (nových senátorů) nesmí být financovány ze státního rozpočtu ani veřejných financí,  ale pouze z evidovaných a kontrolovatelných příspěvků, povinně evidovanými sponzory s částkou do xxx? tisíc a u kandidátů na budoucího senátora pak ze soukromých prostředků a jmenovitě a účetně registrovaných darů do výše xxx? tisíc korun, avšak pouze s podmínkou prokázání způsobu jejich získání. Volby se budou pořádat každé čtyři roky a každé dva roky bude formou preference počtem získaných hlasů vyměněna polovina senátorů.

4)Zároveň s volbami do nového Senátu realizovat první část dvoukolové volby prezidenta na čtyřleté období s možností pouze jednoho dalšího zvolení.  Prezidentem  by se mohl stát kterýkoliv bezúhonný občan české republiky, splňující kriteria vzdělanosti, morálních kvalit, společensky a trestně bezúhonný a starší 45 let. Z prezidentských kandidátů, nominovaných registrovanými politickými stranami, nebo nominací např. pěti tisíc občanů, na jejichž nominační listině budou jména, adresy a rodná čísla, by bylo vybráno pět s nejvyšším počtem nominací a z těch po vzájemných televizních debatách vybrán kandidát s nejvyšším počtem hlasů.  Kandidáti na prezidenta budou mít možnost osobní agitace, nebo vlastních webových stránek a následně i společnými debatami ve veřejnoprávní televizi a ve veřejnoprávním rozhlase za naprosto stejných podmínek termínových i časových pro všechny uchazeče.

5)Ministři, jejich náměstci a ředitelé úřadů a sekcí musí být odborníky v daném resortu, ideálně s praxí v oboru, nebo úspěšného manažerství.

6)Zeštíhlení státního aparátu formou snížení mandatorních výdajů o 30% a postupným snižováním na stav, kdy bude maximálně jeden úředník na sto obyvatel.

7)Rozpočet a výdaje současné Poslanecké sněmovny a senátu, který je hrazen z peněz daňových poplatníků musí být již nyní veřejně přístupné.  U budoucího Senátu musí být rozpočet patřičnou dobu před schválením přístupný veřejnosti k nahlédnutí a případným připomínkám, které budou v případě oprávněnosti zohledněny a následně i  průběžně přístupny k možnosti jeho kontroly veřejností.

8)Okamžité zrušení imunity poslanců a senátorů, která bude platit  pouze na slovní obsah v rámci jednání Senátu a všech možných skrytých imunit u státních úředníků. Veškeré jejich další jednání bude posuzováno bez výjimek podle všeobecně platných zákonů.

9)Pro budoucí senátory povinnost určité úrovně vzdělání , nebo praxe v určité odbornosti, věk nad třicet let a podmínkou společenská, mravní a trestní bezúhonnost a neprovázanost s  podnikatelskými a zájmovými subjekty.

10)Okamžitý zákaz současným senátorům a poslancům (později nově zvoleným senátorům) současného vykonávání dalších pracovních závazků, jako hejtman, obecní zastupitel, člen správní rady, člen představenstva, spolumajitel firmy apod. To samé v případě obecních zastupitelů v souvislosti s členstvím ve správních radách apod.

11)Přiznání a zveřejnění  povinného majetkového přiznání současných senátorů a poslanců a jejich rodinných příslušníků a u budoucích senátorů kromě toho i jeden rok před jejich zvolením.

12)Současní poslanci a senátoři musí mít  práva a povinnosti až na nutné a předem ustanovené výjimky podle platného Zákoníku práce jako každý jiný zaměstnanec v České republice. Každé pochybení bude projednáváno a hodnoceno jako u kteréhokoliv běžného zaměstnance. To samé platí pro budoucí senátory.

 13)Za zneužití pravomoci veřejného činitele tvrdý exemplární trest a okamžitý odchod z funkce bez nároku na odchodné, neboť odmítá  plnit závazky, vyplývající z volebního programu, pro který byl nominován voliči a pro porušení poslaneckého slibu. To samé platí i u budoucího senátora.

 

14)Plat současného senátora, nebo poslance bude maximálně ve výši trojnásobku průměrného platu v České republice. Neomluvená nepřítomnost bez závažného důvodu současného senátora a poslance (budoucího senátora) na zasedání bude pokutována za každou neúčast

stržením deseti procent z veškerých poslaneckých (senátorských) úhrad, po překročení 70%  bude automaticky zbaven svých funkcí bez možnosti odstupného pro závažné porušení pracovních povinností.

 15)Veškeré náhrady, související s výkonem práce současného senátora, nebo poslance musí být použity pouze pro tyto účely a musí být tak vyúčtovány, k čemuž může sloužit zčásti již dnes státem financované kanceláře a zaměstnanci, nebo  státem  placení zaměstnanci poslanců a senátorů. Stejně tak to bude u budoucích nových senátorů.

 16)Funkce předsedů senátorských a poslaneckých výborů apod. budou pouze čestné funkce a pouze s navýšením nákladů na nutnou administrativu navíc.

 17)Plat jakéhokoliv státního úředníka, nebo manažera státního podniku (nebo se státní účastí) nesmí být včetně osobního hodnocení vyšší, než plat nejvyššího státního úředníka, tedy prezidenta České republiky.

 18)Jakýkoliv státní činitel, nebo úředník bez rozdílu nesmí využívat neefektivně státní prostředky a zařízení  pro soukromé účely. Jiné, než pracovní využití bude hodnoceno jako zneužití pravomoci veřejného činitele, nebo trestný čin a s náhradou způsobené škody.

19)Osobní hmotná a trestní zodpovědnost úředníků za negativní ekonomické a společenské dopady, nebo za jejich obohacení, způsobené jejich nekompetentním, chybným, nebo záměrně účelovým rozhodnutím (lékárničky, účelová změna územního plánu apod.) včetně povinného uhrazení způsobené škody, respektive vrácení nezákonně nabyté hodnoty, a to i zpětně i pomocí exekuce osobního majetku a nikoliv jen zkrácením platu, či prémií, jako v současnosti.Důsledné vymáhání trestu za velezradu a vlastizradu.

 20)Všechny státní úřady a instituce budou mít za povinnost průběžně informovat veřejnost o svém hospodaření, zadávání zakázek, o jejich účetnictví apod. a za plnění této povinnosti bude zodpovědný vedoucí pracovník úřadu a k tomu účelu určený pracovník.  Neplnění těchto povinností bude pokládáno za závažné porušení pracovní povinnosti s předem formulovanými sankcemi a postihy, včetně okamžitého odvolání z funkce bez odchodného.

 21)Každý úřad musí mít zaměstnance, u kterých bude k dispozici pod názvem například "Kniha klientů" jakýsi deník, ve kterém se budou moci občané vyjadřovat k práci tohoto úřadu a jeho zaměstnanců. Každý pracovní den bude tento deník okopírován a v elektronické podobě umístěn na webové stránky úřadu. Za případnou ztrátu z nedbalosti ponesou určené osoby odpovědnost a v případě manipulace, nebo ztráty budou okamžitě propuštěny s povinností náhrady případně vzniklé  škody.

 22)Externí poradci, právní kanceláře a konzultanti budou najímáni pro potřeby úřadů za striktně formulovaných podmínek pouze v případech, kdy pro výjimečnou náročnost problematiky není schopna instituce problém sama vyřešit. Nastává však otázka, jestli je zaměstnanec pro toto místo dostatečně kvalifikovaný a neměl být místo něho přijat onen poradce (konzultant).  Najímané firmy, nebo jednotlivci budou placeni z fondů, určených na prémie za mimořádné výkony v této instituci, případně ze mzdových fondů na úkor pracovníků, kteří jsou v dotyčné instituci pro tento obor zaměstnáváni. V případě častého opakování najímání externí např. právní firmy,  se omezí, nebo zruší oborové (např. právní) oddělení této instituce.

23)Prezident NKÚ bude volen pouze na čtyřleté období a může být okamžitě odvolán nadpoloviční většinou budoucího senátu.

 

 

 

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma