Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > TEXTY HONZY SEDLÁČKA > Jiný svět je možný

Jiný svět je možný

21. 12. 2012 splaskla mediální  bublina o konci světa a pokračujeme dál ve starých kolejích. Sny o přechodu do vyšších dimenzí se nenaplnily. A já ve skrytu duše doufám, že lidé nebudou čekat na další věštce či zázrak shůry a konečně si uvědomí, že změnu světa musí realizovat sami.
     Vše nasvědčuje tomu, že náš svět dozrál k radikální změně. Jak bude tato změna probíhat a co nového  vyroste   na ruinách světa starého  bude  záležet jen na nás.
     Lidská civilizace disponuje ohromným bohatstvím materiálním i duchovním. Má nepřeberné poznatky o světě kolem nás, důmyslnou techniku i obdivuhodné technologie. To vše dohromady by mohlo zajistit téměř ráj na Zemi pro všechny její obyvatele. Avšak nezajišťuje.  Jedněm  přináší bídu a druhým  i když přebytek, tak ne spokojenost. Kde je tedy chyba? Co je nutné změnit?
     Dobrá stavba musí mít pevné základy. Základem každého lidského společenství je idea, sjednocující  myšlenka. Jakou ideu má převážná část naší civilizace, O co usiluje? Kterým směrem napíná své síly? Čemu věnuje podstatnou část své energie? Je to konzum? Zisk? Peníze? Bohatství bez práce? Zdá se , že ano. Těžko bychom hledali přízemnější cíle. A od tohoto základu se potom odvíjí marasmus současné společnosti. Neboť vše ostatní je touto základní ideou určeno a podmíněno.
     Po celou historii lidské civilizace lidé hledali něco, co je přesahuje a bude jim vodítkem v jejich konání i v  uspořádání společnosti.  A téměř všechny kultury nachází Boha, jako základní princip, který určuje směr ke štěstí a harmonii. V těžkém hledání pochopení tohoto principu lidé vytvořili mnohá náboženství a idea Boha jim byla světlem a majákem na cestě k pokroku. Ukazovala směr a udržovala řád ve společnosti, zušlechťovala mravy a byla vodítkem pro stanovení morálních hodnot. Mnohokrát však byla lidmi zneužita pro nízké osobní cíle a možná i proto časem ztratila na svém významu. 
     S nástupem novověku se začínají prosazovat nové ideály. Do popředí se dostává člověk jako absolutní hodnota. Přestože člověk je na rozdíl od Boha nedokonalý a omylný. Lidské vášně a touhy potom nejsou vždy dobrým vodítkem pro morálku.
     Ale ke skutečnému převratu v hodnotách dochází až v moderní době, která je doprovázena nástupem materialismu a ateismu. Lidé postupně opustili ideální hodnotu – Boha, ale odpovídající náhradu nejsou schopni nalézt. Ani současná vyspělá věda /se svými omyly/ není schopna nahradit Boha. Ani filozofickým a ideologickým systémům se to nepodařilo, byť se o to některé pokusily /marxismus, komunismus/. Ani charismatičtí vůdcové Boha nenahradili, naopak, přivedli lidstvo ke katastrofám ve válečných konfliktech.
     Důsledkem potom je, že veškeré dary pokroku jako by se obracely proti člověku. Ateisté Boha neznají a nehledají a potom na cestě životem často tápou a dopouštějí se omylů.
     Přestavba společnosti potom musí vyjít z toho, že se společnost vrátí k univerzálnímu ideálu , který vždy představoval Bůh. A pokud je tento termín pro někoho nepřijatelný, neboť je historicky spojen s náboženstvím a církvemi,  může být nahrazen termínem jiným , ale podstata musí zůstat stejná. Bůh je Láska, Pravda a Cesta /životem/.
     A od této ideje se potom musí odvíjet další důležité věci ve společnosti. Například vláda. Vládcem je Bůh. A na Zemi ho budou zastupovat ti lidé, kteří nejlépe dovedou realizovat jeho vůli. To bude duchovní a morální elita, lidé ochotni pracovat pro celek. A každé jejich rozhodnutí musí být vedeno úmyslem po naplnění vůle Boží. A pokud si někdo myslí, že Boží vůli naznáme, tak je nutno ji hledat. Jsem přesvědčen, že je uložena v srdci každého člověka, ale je nutno ji tam nalézt.
     I poznán í Boha se vyvíjí a zdokonaluje. A pokud mu současní myslitelé nevěnují pozornost, je to vážný nedostatek, který vede k disharmonii a problémům současné civilizace. Pokud chceme vytvořit harmonickou společnost a svět, musíme se vrátit k základnímu ideálu – k Bohu a pracovat na duchovním zdokonalování.
    

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist