Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida

Proslov

     Vážení občané,
     Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jan Sedláček a zastupuji sdružení Opona. Název vznikl zkrácením názvu díla J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských.  A stejně jako Komenský i my hledáme cestu k nápravě naší společnosti a hlásíme se k zásadě jednoty vědy a víry, rozumu a intuice.
     Naše společnost se nachází v hluboké krizi. Ta pramení z absence smyslu, cíle a předevší m základní idee společnosti.  Neboť pokud cílem a smyslem této společnosti je konzum, pak její obraz nemůže být lepší než jaký je. Neboť ze základního cíle se odvíjí vše ostatní. ¨K tomu, aby došlo ke změně, je potom nutné prosadit změnu základní ideje, nahradit ji myšlenkou ušlechtilejší než je konzum, zisk a spotřeba. Lidé tuto ideu hledají od počátků civilizace a našem jazyce je nazývána Bůh. Pokud se toto slovo ateistům příčí, mohu ji nazvat jinak – absolutno, tao, světový duch atd., na věci to nic nemění. Z této ideje pak musí vycházet veškeré naše snahy, naše konání . Musíme usilovat o to, aby naše činy byly v souladu s Božím plánem. Věda potom odhaluje Boží plán a víra nás vede k jeho naplnění.
     Cílem potom je dosahování harmonie, tedy harmonický člověk, který vytváří harmonickou společnost a má harmonický vztah k přírodě i kultuře.
     Cestou je usilování o neustálý duchovní pokrok /ne hospodářský růst apod./ jedince, společnosti, celé planety i Vesmíru. Prostředkem k dosažení tohoto cíle nechť je duchovní boj, ted především vlastní příklad a láska. To neznamená pasivita, pokud zlu nebráníme, je tot totéž, jako bychom ho podporovali.

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist