Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Obecná porada o nápravě /OPONA/ > TEXTY, VIDEA - SLÁVEK POPELKA > P r o v o l á n í k n á r o d u

P r o v o l á n í k n á r o d u

 Video P r o v o l á n í   k   n á r o d u :

 http://www.youtube.com/watch?v=PcYrk8wcl7w&feature=related

 

Formuje se tzv. Rada nápravy. Ta začíná pracovat, s přihlédnutím k přicházejícím 

podnětům,ohlasům, názorům, komentářům,na návrzích, jak řešit současnou neradostnou situaci České republiky a jejích obyvatel.

                                                                                                                                                                                 Slávek Popelka

 

   P r o v o l á n í      k      n á r o d u

 

 Po listopadu 1989 jsme se plni nadějí dívali do budoucnosti, věřili jsme v lepší budoucnost svou i našich dětí.

 Po dvou desetiletích, které od té doby uplynuly, zde stojí náš národ ožebračený,zadlužený, morálně zdevastovaný.

Ty země, které jsme po pádu komunismu začali považovat  za přátele a vzor a o kterých jsme se domnívali, že nám pomohou k prosperitě, svobodě a lepšímu životu, však zřejmě měly jiné cíle. Potřebovaly najít nová odbytiště pro své výrobky. Chtěly získat levnou, disciplinovanou a 

 kvalifikovanou pracovní sílu pro své pobočky. Toužily po tom zničit nebezpečnou konkurenci

 našich podniků, hlavně strojírenských a zbrojařských a prosperujícího zemědělství. /nepodporujeme výrobu zbraní, ale tyto podniky šlo přetransformovat na jiný typ výroby/

 Dnes jsou tři čtvrtiny velkých firem v ČR v rukou cizinců. Patří jim banky, pojišťovny a mnohá další, pro chod státu životně důležitá odvětví.

 Dokonce jim patří i významná část sdělovacích prostředků. Cizinci jsou dnes už majiteli mnoha tisíců hektarů naší půdy .

 Mnohá unijní direktiva a kvóty, pro naši zemi extrémně nevýhodně vyjednané, brzdí chod

 většiny, často z posledních sil fungujících odvětví naší ekonomiky.

 Začíná být zřejmé, že náš národ je už poněkolikáté ve své dlouhé a pohnuté historii vystaven pokusu o ovládnutí a pravděpodobně i snahám o jeho postupnou likvidaci.

 Země je rozprodaná, těžce zadlužená. K státnímu dluhu ještě přistupuje zadluženost firem, měst a obcí i našich domácností.

 Ty samotné dluží bankám více jak bilion korun.

Situace začíná být kritická, je nutno co nejdříve hledat a přijmout řešení, která by tento nepříznivý stav obrátila.

 Přestaňme kupovat zboží cizího původu, především ze států, které se na devastaci naší ekonomiky nejvíce podílely/ které to jsou  ponechávám vašemu posouzení/. Dávejme tam, kde je to jen trochu možné, přednost našim výrobkům. Pomozme tím posílit národní sebevědomí, zkusme zachytit dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali pro rozvoj své země.

 Je nutno začít se bránit těm unijním předpisům a  direktivám, které jsou v rozporu se zdravým rozumem /např. zákaz pěstování a používání léčivých bylin/ a těm, které jsou pro naši zemi extrémně nevýhodné.

 Je nezbytné začít uvažovat a jednat i o takovém zásadním kroku, jako je vystoupení z EU a požadavku náhrady škody za likvidaci značné části naší ekonomiky.

 Z vedení státu je nutno co nejdříve

 odstranit ty politiky, kteří mají největší podíl zodpovědnosti za výprodej národního bohatství a na úpadku našeho národa. /Asi bude nutno vyměnit 95 % z nich/. Dále je nezbytné začít postupně obnovovat soběstačnost naší země v produkci potravin,

 začít v našich podnicích znovu vyrábět to zboží, které jsme schopni vyrobit ve srovnatelné kvalitě a cenách v porovnání se zahraniční produkcí. Bude nezbytné provést i některé další

 kroky, které budou v našich textech popsány později.

 Náš národ byl už vícekrát vystaven snahám o likvidaci jeho národní svébytnosti.

 Vždy odolal. Tentokrát je tato snaha o to nebezpečnější, že je prováděna postupně, skrytě a za pomoci domácích zaprodanců.

 Věřím v tento národ, v jeho velkou vnitřní sílu a moudrost. Věřím tomu, že se těmto snahám i tentokrát dokáže postavit a ubránit se jim.

Přeji této zemi i vám vše dobré

                                                        Slávek Popelka

                                                                                                                                  Erik Schmidt

                                                                                                                                Radovana Aksamitová

                                                       Richard Georgiev

 

 

#160;našich textech popsány později./p

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist